Innovation och AI är en del av vårt DNA

Medius har investerat i artificiell intelligens (AI) sedan 2016 eftersom det är vårt uppdrag att förändra hur världen hanterar utgifter.

AI iconAI i arbete på Medius

data extraction screen
Förstora bild

Förstklassig datautvinning och validering

Datautvinning och validering är ofta den uppgift som kräver mest manuellt arbete när en faktura behandlas. Kvaliteten och noggrannheten i datautvinning och validering är därför nyckeln till fullskalig automatisering. Medius Capture har förfinat sina AI- och Machine Leaning-algoritmer sedan 2016 och lärt sig av hundratals miljoner fakturor för att kunna leverera 99,7% beröringsfri datafångst.

Beröringsfri fakturatolkning

Mycket exakt och tillförlitlig datafångst som lär sig efter bara två fakturor gör att Touchless Capture kan aktiveras i stor utsträckning, så att fakturor med mycket höga nivåer av datasäkerhet helt enkelt går förbi manuell verifiering och går vidare till bearbetning, där SmartFlow tar över för att automatiskt koda och distribuera fakturor.

Touchless Capture screen
Förstora bild
SmartFlow screen
Förstora bild

SmartFlow

Medius AP Automation har SmartFlow, en kraftfull AI-modell som automatiskt fyller i värden för kontering, skatt och godkännare med 95% precision efter bara två fakturor, vilket ger oöverträffad effektivitet och möjliggör branschens högsta genomströmningsgrad.

Bedrägeri och riskdetektering

Medius Fraud & Risk Detection identifierar på ett intelligent sätt potentiella oseriösa aktörer och fel för att skydda verksamheten mot bedrägerier och risker, med fullständig överblick genom vår unika Fire Station-konsol och rapporteringsfunktioner. Du kan spåra varje fall av potentiellt bedrägeri och risk och se alla åtgärder och konsekvenser under fakturans hela livscykel.

Fraud & Risk Detection screen
Förstora bild
Medius Agent screen
Förstora bild

Din intelligenta arbetskamrat

Medius Agent, vår innovativa AI-kompis, hjälper godkännare genom att leverera användbar information om en faktura och erbjuda fördefinierade frågor för populära fakturahanteringsfrågor, leverera genvägar för att ge intelligent, kontextuellt stöd så att användarna kan fatta snabba, trygga och korrekta beslut om godkännande av fakturor. Godkännare eller leverantörer kan skriva in fritextfrågor och Agent har intelligensen att leverera mycket korrekta och välgrundade svar.

Optimering genom konversation

Medius Agent ger också proaktiva rekommendationer för att optimera systeminställningar för att förbättra prestanda, öka automatiseringsgraden och kontinuerligt förbättra nyckeltal. Det dialogbaserade gränssnittet innebär att användarna helt enkelt kan be agenten att ändra eller tillämpa de rekommenderade inställningarna åt dem.

Medius Agent recommendation screen
Förstora bild
eInvoicing screen
Förstora bild

99% automatiserad* e-fakturering

Enkel hantering av e-fakturor och EDI-fakturor, med AI för smart visualisering av annars komplexa e-fakturastrukturer och format, vilket möjliggör fullständig automatisering av de oändliga variationerna av elektroniska fakturaformat. (*patentansökan pågår)

Beröringsfria betalningar

Medius Spend Management-sviten ger en heltäckande hantering av betalningar, vilket ökar möjligheterna till autonomi. Betrodda leverantörer kan få grönt ljus för automatiskt godkännande av betalningar, så att de viktiga leverantörerna får betalt snabbare och AP-teamet kan ägna sig åt andra värdefulla uppgifter.

Touchless payments screen
Förstora bild

Fördelar med Medius AI-drivna autonoma leverantörsreskontra

Arbeta snabbare och smartare

Till skillnad från sina mänskliga kollegor blir AI-algoritmer inte trötta eller överarbetade. De kan tillämpa rätt kodning och routing baserat på tidigare mönster och ledtrådar i fakturan. Det innebär att du kan förvänta dig att dina fakturor fångas upp, konteras och betalas snabbare och mer effektivt.

Få överlägsen kontroll och synlighet

AI-drivna redovisningsprogram sammanställer och visualiserar viktiga finansiella data och centraliserar informationen på ett sätt som gör den enklare att hantera. Det ger dig bättre kontroll över kassaflödet och möjlighet att utnyttja data på ett mer meningsfullt sätt.

Förbättra relationer med leverantörer

För att dina leverantörer ska vara nöjda måste du se till att de får betalt i tid. AI-stödd e-fakturering och beröringsfri hantering minskar handläggningstiderna så att betalningarna kommer i tid, varje gång.

Öka likviditeten

Ekonomiavdelningar som fokuserar på en självständig process kan göra prognoser tidigare och mer exakta. Korrekta likviditetsprognoser i realtid innebär bättre planering och hantering av likviditet och rörelsekapital.

Upptäck bedrägerier snabbare

AI kan spåra och varna för avvikelser under hela fakturans livscykel. Tekniken sammanställer dessa varningar för granskning, vilket gör att ekonomiavdelningen kan stoppa bedragare i deras spår och sätta stopp för misstag innan de påverkar företagets likvida medel.

Skapa en hållbar och tillväxtfokuserad leverantörsreskontra

AI-algoritmer lär sig av varje faktura som behandlas, vilket ökar noggrannheten och effektiviteten. AI skapar också en sammanhängande miljö för alla processer inom leverantörsreskontran och integreras sömlöst med ert ERP-system och andra finansiella applikationer. Du kan också hålla koll på leverantörernas prestanda för framtida strategier för leveranskedjan.

"Medius tillhandahåller avancerad AI och maskininlärning som är överlägset det system vi hade på plats. Det blir faktiskt 'smartare' för varje faktura."

Michael Weare
Project Manager, Granngården

Läs kundcaset

Granngården logo

Automatiserad leverantörsreskontra är bra. Autonom leverantörsreskontra gör skillnad.

Accounts Payable Moving from Automated to Autonomous

IDC white paper

New Frontiers in Accounts Payable: Automation, Digitization and Impact

SSON Report cover: New Frontiers in Accounts Payable: Automation, Digitization and Impact

Redo att prova Medius?

Klicka här för att komma i kontakt med våra experter

Boka Demo Kontakta oss