MediusGo E-faktura – skicka elektroniska fakturor

Det digitala verktyget gör det möjligt att skicka elektroniska fakturor till dina kunder utan att ditt affärssystem stödjer det. Genom att skicka e-fakturor sparar du tid och pengar eftersom du slipper kuvertering, vikning och porto.

paperwork on desk

Tilläggsmodul för utgående fakturor

MediusGo E-Faktura är en tilläggsmodul till MediusGo och är en komplett lösning för utgående fakturor. Du kan skicka dina fakturor till alla kunder oavsett format och hela flödet sker automatiskt – direkt från ditt affärssystem till kunden. Med hjälp av den komplettera lösningen kan du även automatisera påminnelse och kravhanteringen för fakturorna samt hantera inkassohanteringen.

Fördelarna med att skicka e-faktura:

Det är en säker och enkel lösning för att ta emot och skicka fakturor digitalt och du som fakturerar med e-faktura har mycket att vinna. Du får inte bara in dina pengar mycket snabbare och bidrar till en starkare likviditet, utan det är snabbt och enkelt samt minimerar fel då många av uppgifterna är förifyllda.

  • Du spar tid och slipper skriva ut, frankera och posta fakturorna.
  • Du får bättre kontroll över dina fakturor.
  • Dina kunder får fakturor snabbare.

Se en demofilm om MediusGo

MediusGo E-faktura innehåller:

När du skickar din faktura kan MediusGo E-faktura se om din mottagare kan ta emot fakturan i alternativa format. I första hand e-faktura och i andra hand PDF-faktura. Vi ställer därefter om flödet beroende på vad din kund önskar.

Även om e-fakturor blir mer och mer vanliga, finns det många företag som fortfarande bara kan ta emot pappersfakturor. Därför tillämpar vi det endast när dina mottagare inte kan ta emot fakturorna i någon annan form.

Med MediusGo E-invoice väljer du själv hur du vill påminna dina kunder om att det är d ags att betala. Du kan naturligtvis enkelt sätta upp automatiska regler per kund för hur kravhanteringen skall ske. Med automatik i alla led sköter sig kravhanteringen utan att du måste lägga tid på den. Har du egen eller redan avtalad kravhantering kan du självklart styra hanteringen dit.

Målet är att du ska jobba med så lite papper som möjligt. I vår relationssökningsmotor sker dagligen en stor mängd uppdateringar av sändare och mottagare som finner varandra i elektroniska fakturaformat.

Fler tilläggsmoduler till MediusGo

MediusGo effektiviserar din fakturahantering utan dolda kostnader. Du väljer helt enkelt den paketering och de tilläggsmoduler som passar dig, och sedan vet du exakt vad du ska betala varje månad. Support ingår alltid.

MediusGo Utläggshantering är ett digitalt verktyg som gör kvitto- och utläggshanteringen enklare och snabbare för användaren, chefen och ekonomi- och löneavdelningen. Du får även bättre insikt och kan förutse kostnader eftersom du får utläggsrapporterna löpande istället för i slutet av månaden.

Läs mer om utläggshantering

Vi erbjuder även följande tilläggsmoduler:

  • MediusGo Capture – din egen tolkningsmotor

  • Extern tolkning och verifiering

  • Extern skanning, tolkning och verifiering

  • Matchning av inköpsorder

  • Integration med andra tredjepartssystem än affärssystemet