Elektronisk fakturahantering med Garp Affärssystem

MediusGo automatiserar hanteringen av era leverantörsfakturor i Garp Affärssystem - från ankomst av faktura till att den är betald. Genom att effektivisera din fakturahantering sänker ni kostnaderna och får tid över till annat.

Integrera Garp affärssystem med MediusGo

MediusGo har en etablerad integration med Garp Affärssystem via en standardiserad och paketerad connector som följer den best practice som vi har fastställt och är baserad på erfarenheter från många års leveranser. Best practice paketeringen möjliggör en snabb och enkel uppsättning och utrullning där installationen och konfigurationen har en minimal inverkan på er Garp miljö.

  • Integrationen är baserad på Garp Affärssystem standard API gränssnitt och följer därmed gällande standard för kommunikation/integration.
  • Integrationen anpassas och följer löpande de förändringar som införs vid nya versioner av Garp vilket gör lösningen framtidssäker.

 

Funktionalitet som stöds

Alla master data register såsom huvudbokskonton, konteringsdimensioner, leverantörer, momskoder, valutakoder och -kurser mm. underhålls alltid i Garp Affärssystem som utgör mastersystem, och överförs till MediusGo med automatik.

Aktuella valutor och valutakurser underhålls i Garp Affärssystem och överförs automatiskt till MediusGo och möjliggör därmed hantering av utländska fakturor.

Från MediusGo sker automatiskt och regelbundet uppdatering av leverantörsreskontra och huvudbok i Garp Affärssystem efter att fakturorna är konterade, attesterade och godkända.

  • Preliminärbokning av fakturor
  • Definitivbokning av fakturor
  • Annullering av tidigare preliminärbokade fakturor

Genom betalspärr i MediusGo möjliggörs att fakturor kan definitivbokas med betalspärr i Garp Affärssystem för senare beslut/hantering vidare i Garp Affärssystem.

Periodisera dina fakturor i MediusGo och informationen uppdateras i Garp Affärssystem i samband med att fakturorna definitivbokas.

Efter betalning och kvittering av leverantörsfakturor i Fortnox uppdateras fakturorna i MediusGo med status Betald.

Att integrera MediusGo med Garp möjliggör matchning av inköpsorderbaserade leverantörsfakturor mot inleverans.

Länk till fakturabilden överförs vid bokning till Garp Affärssystem för enkel åtkomst vid behov från redovisningen.