Hitta rätt leverantörer snabbt, förhandla smart och spara pengar

Effektivisera inköpsaktiviteterna, använd data för att identifiera de bästa alternativen, snabba upp onboarding av nya leverantörer och skapa stora kostnadsbesparingar inom alla inköpskategorier. Låter det bra? Det här är Medius Sourcing.

Boka en demo

Varför Medius Sourcing?

Total insyn i företagets sourcing-aktiviteter

Få en sammanställning av alla anbud på ett ställe, med en tydlig och enkel process och mätbara besparingar

Effektivare processer, snabbare leveranser

Flexibla utvärderings- och aktivitetsformat och tydliga offertkriterier ger snabbare, bättre och mer kostnadseffektiva leveranser av varor/tjänster till era slutanvändare

 

Enkel att använda; snabb ROI

Med ett användarvänligt gränssnitt kan även de kollegor som inte vanligtvis arbetar med upphandlingar enkelt genomföra en. Och funktionen “quick quotes” ger dig supersnabba offerter

Medius Sourcing hjälper dig att

 

Det här ingår i Medius Sourcing

Hitta leverantörer på ett snabbt, effektivt och enkelt sätt

Minska drastiskt den tid det tar att genomföra sourcing-aktiviteter med förifyllda och anpassningsbara dokument och mallar. Utfärda en anbudsförfrågan med en knapptryckning och välj passande leverantörer. Gå sedan igenom en robust godkännandeprocess för att säkerställa en hög efterlevnad till era policys och krav.

Sourcing Create Demand Capture screen

Förstora bild

Sourcing dashboard screen

Förstora bild

Det här ingår i Medius Sourcing

Hjälp leverantörerna att snabbt svara på en anbudsförfrågan

Eliminera manuella datainmatningsfel och bredda informationen som samlas in när leverantörerna bjuds in till en sourcing-aktivitet. De får en inbjudan om att registrera offerter och svar i vår online-portal. Du får direkt tillgång till viktiga uppgifter som riskmått, ackrediteringar och mycket mer.

Det här ingår i Medius Sourcing

Identifiera och rangordna leverantörer på ett intelligent och enkelt sätt

När leverantörerna har lämnat anbud kan de rangordnas, utvärderas och analyseras. Skapa sedan en lista med de bästa anbuden. Det går även att genomföra e-auktioner i realtid för att hålla kostnaderna nere.

Sourcing Quick Quotes Responses screen

Förstora bild

Sourcing Questionnaire screen

Förstora bild

Det här ingår i Medius Sourcing

Detaljerade analysverktyg ger en bättre förståelse av företagets utgifter

Granska regelbundet era sourcing-aktiviteter med hjälp av detaljerade rapporter. Först hjälper Medius Sourcing dig att utvärdera leverantörer baserat på de anbud som inkommit vid en aktivitet. Efter en realtidsupphandling kan en automatiserad analys användas för att identifiera och följa upp på faktiska besparingar.

Integrera Medius Sourcing med företagets backoffice-system

Koppla enkelt ihop Medius Sourcing med företagets affärssystem eller andra backoffice-system med hjälp av Medius Connect.

  • Alla Medius lösningar kan snabbt och smidigt kopplas till existerande infrastruktur
  • Vi erbjuder förpaketerade kopplingar till de flesta affärssystem - mindre jobb för er IT-avdelning
  • Vår Success Portal innehåller all teknisk dokumentation och resurser för att komma igång med och hantera integrationer


Läs mer

Gör som de här organisationerna och använd Medius för att förbättra sourcing-processen

NHS logo
Ceva logistics logo
Santander Consumer Bank logo
Raytheon technologies logo
brio logo
silver eagle distributors logo
intersport logo
nissan logo

Fördelarna med eSourcing

Med hjälp av eSourcing kan man effektivisera processen vid avtalsskrivning med leverantörer genom att själva anbudsprocessen kräver allt mindre arbete från företagets experter på området. På detta sätt frigörs tid åt andra viktiga uppgifter.

Med eSourcing blir det enklare att spara alla upphandlingsrelaterade dokument på ett och samma ställe. Därmed förenklas även granskningsprocessen, vilket i sin tur innebär att det blir enklare att efterleva alla regler på området. Dessutom visar eSourcing tydligt varför och på vilket sätt leverantörerna valts ut.

Med detaljerad leverantörsinformation blir det enklare att följa tilldelningen av avtal, vilket skapar större transparens mellan köpare och leverantörer. Vanligtvis används en portal där leverantörer kan se alla anbud, inklusive frister, status och annan viktig information.

Dessa plattformar ger inköpare tillgång till ett mycket bredare utbud av leverantörer samtidigt som de har möjlighet att utnyttja olika e-auktionsstrategier. Tillsammans med tidsbesparing och transparens innebär detta avsevärda kostnadsbesparingar för inköpsteamen.

Vanliga frågor om Medius Sourcing

Electronic sourcing eller eSourcing, innebär att man använder webbaserade system för att samla in och jämföra information om leverantörer, för att underlätta valet av leverantörer för inköpare. eSourcing-tekniken kan hjälpa företag att göra besparingar i befintliga leveranskedjor eller identifiera den optimala strukturen för olika leverantörer.

Tekniken kan dessutom bidra till att öka synligheten för viktig affärsrelaterad information och hjälpa personalen på inköpsavdelningen att effektivisera återkommande arbetsuppgifter. Även om inköp endast är en del av hela upphandlingsprocessen, är det likväl en viktig del. Inköp omfattar allt från att bjuda in möjliga leverantörer till att lämna anbud, samla in leverantörsinformation, hantera anbudsprocesser och e-auktioner, analysera/utvärdera svar och upprätta avtal.

Redo att prova Medius?

Klicka här för att komma i kontakt med våra experter

Boka Demo Kontakta oss