Varför Medius Sourcing?

Total insyn i företagets sourcing-aktiviteter Icon
Total insyn i företagets sourcing-aktiviteter

Få en sammanställning av alla anbud på ett ställe, med en tydlig och enkel process och mätbara besparingar

Effektivare processer, snabbare leveranser Icon
Effektivare processer, snabbare leveranser

Flexibla utvärderings- och aktivitetsformat och tydliga offertkriterier ger snabbare, bättre och mer kostnadseffektiva leveranser av varor/tjänster till era slutanvändare

Enkel att använda; snabb ROI Icon
Enkel att använda; snabb ROI

Med ett användarvänligt gränssnitt kan även de kollegor som inte vanligtvis arbetar med upphandlingar enkelt genomföra en. Och funktionen “quick quotes” ger dig supersnabba offerter

Medius Sourcing hjälper dig att

Hitta leverantörer på ett snabbt, effektivt och enkelt sätt Image
Det här ingår i Medius Sourcing

Hitta leverantörer på ett snabbt, effektivt och enkelt sätt

Minska drastiskt den tid det tar att  genomföra sourcing-aktiviteter med förifyllda och anpassningsbara dokument och mallar. Utfärda en anbudsförfrågan med en knapptryckning och välj passande leverantörer. Gå sedan igenom en robust godkännandeprocess för att säkerställa en hög efterlevnad till era policys och krav.

Hitta leverantörer på ett snabbt, effektivt och enkelt sätt Image
Hjälp leverantörerna att snabbt svara på en anbudsförfrågan Image
Det här ingår i Medius Sourcing

Hjälp leverantörerna att snabbt svara på en anbudsförfrågan

Eliminera manuella datainmatningsfel och bredda informationen som samlas in när leverantörerna bjuds in till en sourcing-aktivitet. De får en inbjudan om att registrera offerter och svar i  vår online-portal. Du får direkt tillgång till viktiga uppgifter som riskmått, ackrediteringar och mycket mer.

Identifiera och rangordna leverantörer på ett intelligent och enkelt sätt Image
Det här ingår i Medius Sourcing

Identifiera och rangordna leverantörer på ett intelligent och enkelt sätt

När leverantörerna har lämnat anbud kan de rangordnas, utvärderas och analyseras. Skapa sedan en lista med de bästa anbuden. Det går även att genomföra e-auktioner i realtid  för att hålla kostnaderna nere.

Identifiera och rangordna leverantörer på ett intelligent och enkelt sätt Image
Detaljerade analysverktyg ger en bättre förståelse av företagets utgifter Image
Det här ingår i Medius Sourcing

Detaljerade analysverktyg ger en bättre förståelse av företagets utgifter

Granska regelbundet era sourcing-aktiviteter med hjälp av detaljerade rapporter. Först hjälper Medius Sourcing dig att utvärdera leverantörer baserat på de anbud som inkommit vid en aktivitet. Efter en realtidsupphandling kan en automatiserad analys användas för att identifiera och följa upp på faktiska besparingar.

Integrera Medius Sourcing med företagets backoffice-system

 Image

Koppla enkelt ihop Medius Sourcing med företagets affärssystem eller andra backoffice-system med hjälp av Medius Connect.

  • Alla Medius lösningar kan snabbt och smidigt kopplas till existerande infrastruktur
  • Vi erbjuder förpaketerade kopplingar till de flesta affärssystem - mindre jobb för er IT-avdelning
  • Vår Success Portal innehåller all teknisk dokumentation och resurser för att komma igång med och hantera integrationer
 Image

Gör som de här organisationerna och använd Medius för att förbättra sourcing-processen

Gör som de här organisationerna och använd Medius för att förbättra sourcing-processen

Fördelarna med eSourcing

Sparar tid och effektiviserar processerna

Med hjälp av eSourcing kan man effektivisera processen vid avtalsskrivning med leverantörer genom att själva anbudsprocessen kräver allt mindre arbete från företagets experter på området. På detta sätt frigörs tid åt andra viktiga uppgifter.

Förbättrar efterlevnaden

Med eSourcing blir det enklare att spara alla upphandlingsrelaterade dokument på ett och samma ställe. Därmed förenklas även granskningsprocessen, vilket i sin tur innebär att det blir enklare att efterleva alla regler på området. Dessutom visar eSourcing tydligt varför och på vilket sätt leverantörerna valts ut.

Utnyttja detaljerad leverantörsinformation

Med detaljerad leverantörsinformation blir det enklare att följa tilldelningen av avtal, vilket skapar större transparens mellan köpare och leverantörer. Vanligtvis används en portal där leverantörer kan se alla anbud, inklusive frister, status och annan viktig information.

Minskade kostnader

Dessa plattformar ger inköpare tillgång till ett mycket bredare utbud av leverantörer samtidigt som de har möjlighet att utnyttja olika e-auktionsstrategier. Tillsammans med tidsbesparing och transparens innebär detta avsevärda kostnadsbesparingar för inköpsteamen.

Vill du veta mer? Ladda ner våra broschyrer

Medius Sourcing Product Sheet Listing Image
Medius Sourcing Product Guide Listing Image
Medius Sourcing Product Tour Listing Image

Vill du veta mer? Ladda ner våra broschyrer

More resources we think you'll like

More resources we think you'll like

Vanliga frågor om Medius Sourcing

Vad är eSourcing?

Electronic sourcing eller eSourcing, innebär att man använder webbaserade system för att samla in och jämföra information om leverantörer, för att underlätta valet av leverantörer för inköpare. eSourcing-tekniken kan hjälpa företag att göra besparingar i befintliga leveranskedjor eller identifiera den optimala strukturen för olika leverantörer.

Tekniken kan dessutom bidra till att öka synligheten för viktig affärsrelaterad information och hjälpa personalen på inköpsavdelningen att effektivisera återkommande arbetsuppgifter. Även om inköp endast är en del av hela upphandlingsprocessen, är det likväl en viktig del. Inköp omfattar allt från att bjuda in möjliga leverantörer till att lämna anbud, samla in leverantörsinformation, hantera anbudsprocesser och e-auktioner, analysera/utvärdera svar och upprätta avtal.

Redo att prova Medius?