Intelligent automatisering. När AI sköter fakturahanteringen.

I vår senaste rapport kan du läsa om utvecklingen inom automatiserad fakturahantering och till vilken grad företag har börjat använda lösningar med artificiell intelligens (AI).

Ladda ned rapport

Autonomous AP Report

Fakturahanteringens paradox

7 sätt ekonomiavdelningar tar sig an automatiserad fakturahantering.

Resultaten i rapporten visar att de flesta företag förstår hur värdefull automatisering är, men många har svårt att komma till skott, eller har bara delvis automatiserat processen.

Graph for current AP automization of 7 companies

Intelligent eller automatiserad fakturahantering – vad är skillnaden?

Dagens automatisering bygger på regler och logik som vi människor skapar och underhåller

Intelligent automatisering underhåller och utvecklar sig själv med hjälp av AI och maskininlärning. Det innebär att lösningen kontinuerligt lär sig att anpassa flöden och processer till förändrade eller nya omständigheter.

Grunden i intelligent automatisering är tillgång till data. Massor av data. Och bra data. Eftersom Medius samlar in data genom hela fakturaprocessen – från det att en faktura ankommer och läses in till dess att den är godkänd, bokförd och betald – erbjuder vår lösning intelligens som är unik på marknaden.

Information om vilken data som behövs när en faktura konteras eller matchas mot inköpsorder lär lösningen att extrahera just de detaljerna i datafångsten. Med rätt data kan AI och maskininlärning fatta smarta beslut, utan att du behöver justera konfigureringar varje gång en ny leverantör eller fakturatyp dyker upp. Smart va?

Läs mer

Two professionals discussing

Vad hindrar ditt företag att gå över till fullt automatiserad fakturahantering?

Graph for top reasons business dont switch to automation

De 6 främsta anledningarna till att företag inte automatiserat fakturahanteringen

  • 60% saknar interna resurser för projekt
  • 49% saknar budget
  • 46% är osäkra på hur förändringen ska hanteras
  • 44% upplever konkurrens med andra interna projekt
  • 44% saknar stöd från IT-avdelningen
  • 44% saknar ett övertygande affärscase

Det här är bara några av de hinder vi upptäckte i vår undersökning. Ladda ner rapporten för att se alla svar!

Se all data i rapporten

"Utan Medius hade vi varit tvungna att anställa dubbelt eller tredubbelt så många, men nu har vi kunnat hantera volymen med det team vi redan hade på plats."

Mayra Perez
AP Manager, Chadwell Supply

Mer kundcase

Chadwell Supply logo

Så implementerar du automatiserad fakturahantering

Vad är första steget?

För att komma igång med automatiserad fakturahantering måste du först:

  1. Göra en objektiv och fullständig genomgång av din process där du utvärderar effektiviteten steg för steg.
  2. Identifiera de tre grundstenarna för att lyckas med automatisering: människorna, processerna och lösningarna.
  3. Definiera din automatiseringsresa på strategisk och taktisk nivå. Sätt prioriteringar, mätetal och få med dina kollegor på resan genom att linjera projektets mål med organisationens övergripande plan för digital transformation.
Future businessman at computer

Ta automatiseringen till nästa nivå

Lär dig mer! Läs intervjun med Katarina Andersson som är VP of Capture and AI här på Medius.

Katarina Andersson, VP of Capture and AI

Katarina Andersson:

Det handlar framför allt om att vi alla vill spara tid i vardagen och undvika manuellt arbete. Med en traditionell lösning får du regelbundet release notes med information om ny funktionalitet och uppgraderingar. Men det kräver att du tar dig tid att läsa på om nyheter och manuellt uppdatera konfigureringar för ditt bolag. I dagens arbetsvardag har vi ofta inte tid till det här vilket innebär att många går miste om nya möjligheter och förbättringar blir eftersatta. En lösning som bygger på intelligent automatisering kan hela tiden lära sig, utvecklas och uppdateras utan manuella konfigureringar.
Intelligent automatisering levererar också högre kvalitet. Tänk dig själv om du skulle mata in information från hundratals fakturor varje dag. Det vore nästan konstigt om inget litet mänskligt fel skulle smyga sig in. Maskiner däremot har inga dåliga dagar. Visst, inget system är hundraprocentigt men med AI och maskininlärning kan systemet lära sig att bara flagga de fakturor som verkligen behöver mänsklig granskning och hantera resten automatiskt.
I det större perspektivet kan företag erbjuda en bättre arbetssituation och mer utvecklande arbetsuppgifter tack vare intelligent automatisering. När de tråkiga, repetitiva arbetsuppgifterna helt sköts av ett system kan personalen fokusera på de roliga och mer värdeskapande delarna av jobbet. På så sätt blir det lättare för företaget att attrahera och behålla kunniga medarbetare.

Katarina Andersson:

Intelligent automatisering kommer att ta över de tråkiga, repetitiva arbetsuppgifterna så att du kan lägga din tid på annat. Såsom att underhålla relationer med leverantörer, analysera data och förbättra interna processer.

Katarina Andersson:

När en faktura läses in i Medius Capture för första gången fångas informationen baserat på det systemet lärt sig om fakturor generellt. Det innebär att Medius inte börjar från ett blankt blad utan har en inbyggd grundintelligens. När en användare sedan granskar fakturan och till exempel lägger till ett fält som ska läsas in lär sig Medius detta för att automatiskt läsa in den informationen nästa gång.

För automatisk kontering sker inlärning per företag och leverantör. Första gången en ny faktura hanteras lär man systemet hur konteringen ska se ut, andra gången ber systemet en användare att bekräfta konteringen och tredje gången kan konteringen ske helt automatiskt.

Eftersom användningsområdena för AI och maskininlärning hela tiden utvecklas och utökas kommer vi att se snart att se fler och nya sätt som Medius använder intelligent automatisering.

Vill du veta mer? Ladda ner vår rapport.

Rapporten visar hur intelligent fakturaautomatisering har gjort enorm skillnad för företag som vill förbättra sin fakturaprocess från start till mål.

Intelligent automatisering kräver inte stora IT-resurser för att implementera eller underhålla. Istället kan det vara en molnlösning du kommer igång med inom loppet av några veckor och som snabbt hjälper ekonomiavdelningen att förbättra sina processer.

Ladda ned rapport

Person looking at tablet with automation article

Redo att prova Medius?

Klicka här för att komma i kontakt med våra experter

Boka Demo Kontakta oss