Elektronisk fakturahantering med Visma

MediusGo automatiserar hanteringen av era leverantörsfakturor i Visma från ankomst av faktura till betalning. Genom att effektivisera din fakturaprocess sänker ni kostnaderna och får tid över till annat.

Integrera Visma med MediusGo

MediusGo har en etablerad integration med Visma Administration, Visma eEkonomi, och Visma.Net. Integrationen är en standardiserad och paketerad connector som följer den best practice som vi har fastställt och är baserad på erfarenheter från många års leveranser. Best practice paketeringen möjliggör en snabb och enkel uppsättning och utrullning där installationen och konfigurationen har en minimal inverkan på er Visma-miljö.

  • Integrationen är baserad på Vismas standard API gränssnitt och följer därmed gällande standard för kommunikation/integration.
  • Detta garanterar även full funktionalitet utifrån vad Vismas API möjliggör och är framtidssäkert för kompabilitet med Vismas kommande versioner.

Funktionalitet som stöds - Visma Administration

Alla master data register såsom huvudbokskonton, kostnadsställen/projekt, leverantörer, valutakoder och -kurser underhålls alltid i Visma Administration som utgör Mastersystem, och överförs regelbundet till Visma Administration med automatik.

Aktuella valutor och valutakurser underhålls i Visma Administration och överförs automatiskt till MediusGo och möjliggör därmed hantering av utländska fakturor.

Integrationen uppdaterar regelbundet och med automatik Visma Administration leverantörsreskontra och huvudbok när fakturorna är konterade, attesterade och godkända i MediusGo.

  • Preliminärbokning av fakturor
  • Definitivbokning av fakturor
  • Annullering av tidigare preliminärbokade fakturor

Med funktionen för att betalspärra leverantörsfakturor i MediusGo möjliggörs att fakturorna blir definitivbokade med spärr mot betalning i Visma Administration, så att beslut/hantering av detta får ske vidare i Visma Administration.

Periodisering av leverantörsfakturor utförs i MediusGo och informationen överförs till Visma Administration i samband med att fakturorna definitivbokas.

Efter betalning och kvittering av leverantörsfakturor i Visma Administration uppdateras fakturorna i MediusGo med status Betald.

Fakturabilden överförs vid bokning till Visma Administration i form av en länk till MediusGO för enkel åtkomst vid behov.

Matchar fakturor mot inköpsorder.