Integrera MediusGo med Microsoft Dynamics 365 Business Central

Effektivisera din fakturahantering i Microsoft Dynamics med MediusGo från ankomst av faktura, till uppdatering av reskontra och huvudbok och betalningskvittens.

Integrera Microsoft Business Central med MediusGo

MediusGo har en etablerad integration med Microsoft Dynamics 365 Business Central via en standardiserad och paketerad koppling som följer bästa praxis som vi har fastställt och är baserad på våra erfarenheter från många års leveranser. Paketeringen möjliggör en snabb och enkel uppsättning och utrullning där installationen och konfigurationen har en minimal inverkan på er Business Central miljö.

  • Differentierad teknisk paketering beroende på vilken version av Business Central som är aktuell och vilket driftscenario (molntjänst/lokal installation) som tillämpas.
  • Integrationen är baserad på Microsoft standard API-er och procedurer och följer löpande de förändringar som införs vid nya versioner av Microsoft Dynamics 365 Business Central och API vilket gör lösningen framtidssäker.

 

Funktionalitet som stöds

All master data register såsom huvudbokskonton, konteringsdimensioner, leverantörer, valutakoder och -kurser med mera underhålls alltid i Business Central som är mastersystem, och överförs till MediusGo med automatik.

Genom löpande uppdatering av valutakurser från Business Central möjliggörs hantering av utländska leverantörsfakturor.

Löpande och frekvent uppdatering av fakturainformationen från MediusGo till leverantörsreskontra och huvudbok i Business Central efter att fakturorna är konterade, attesterade och godkända.

  • Preliminärbokning av fakturor
  • Definitivbokning av fakturor
  • Annullering av tidigare preliminärbokade fakturor

Genom betalspärr i MediusGo möjliggörs att fakturor kan definitivbokas med betalspärr i Business Central för senare beslut/hantering vidare i Business Central.

Periodisera dina fakturor I MediusGo och informationen uppdateras i Business Central i samband med att fakturorna definitivbokas.

Uppdatering av betalstatus på fakturorna i ditt MediusGo arkiv efter att betalningen kvitterats i Business Central.

MediusGo och integrationen med Microsoft Dynamics 365 Business Central möjliggör matchning av inköpsorderbaserade leverantörsfakturor både mot inleverans och inköpsorder, dvs. Både två- och trevägsmatchning stöds.

Länkar till fakturabilden finns i Business Central för enkel åtkomst av fakturabilden från redovisningen.