Hur många bedrägeriförsök har du upptäckt?

Med Medius revolutionerande AI, som ligger till grund för vår autonoma fakturahantering, får ni större synlighet och kontroll över hela livscykeln från faktura till betalning.

Se hur mycket bedrägerier kostar

Varför Medius Fraud & Risk Detection?

Medius Financial Census visar att bedrägerier kostar amerikanska företag i genomsnitt 300 000 dollar per år. Fraud & Risk Detection finns här för att hjälpa er att upptäcka bedrägerier tidigare och minska er riskexponering.

Agera snabbt.

Medius inline-varningar ger ekonomicheferna den information de behöver för att agera omedelbart.

Förstå det okända.

Få transparens i hur mycket ni exponeras för bedrägerier och risker med nya insikter.

Oändligt kontrollerad.

Slappna av och låt maskininlärning och AI-kontroller se till att era policyer efterlevs.

Tryck på knappen.

Kom igång snabbare med en lösning som integreras med Medius AP & Pay.

Resurser som du kan börja med

 Läs mer om Medius Fraud & Risk Detection i vår press release.

Hur ser er organisations bedrägeriproblem ut jämfört med era branchkollegors?

Vi ville veta mer om de utmaningar som ekonomichefer står inför idag, så vi samarbetade med Censuswide för att genomföra en undersökning bland 2 750 ekonomichefer över hela världen. Undersökningen resulterade i rapporten Medius Financial Professional Census. Den innehåller data om:

  • Ökande bedrägerier
  • Sena betalningar till leverantörer
  • Ansträngda relationer med inköpsavdelningen
  • Behållande av talanger

Läs rapporten

Vanliga frågor om bedrägeri och risker inom fakturahantering

Medius Fraud and Risk Detection kräver Medius Accounts Payable Automation. Medius kopplar samman fakturatolkning, fakturahantering och betalning för att skapa en ny syn på fakturahanteringsprocessen. Fraud and Risk Detection använder de data som samlas in genom fakturaprocessen och tillämpar Medius avancerade AI och maskininlärning för att ge nya insikter och upptäcka avvikelser.

Medius ger dig möjlighet att gradvis implementera bästa praxis på det sätt som passar din organisation. Du kan t.ex. aktivera kravet på dubbla godkännare med "fyra ögon" eller inaktivera det beroende på organisationens behov.

Den största skillnaden är att bedrägeri- och riskdetektering ger dig en heltäckande process som börjar med upptäckt och fortsätter med insikter om bedrägeribelopp, typer och vidtagna åtgärder så att du bättre kan förstå hur din organisations bedrägeriförebyggande process presterar. Medius AP Automation flaggar för vissa grundläggande avvikelser, som misstänkta dubbletter av fakturor och ändringar i betalningsadress.

Redo att prova Medius?

Klicka här för att komma i kontakt med våra experter

Boka Demo Kontakta oss