Lösningar för ekonomiavdelningen

Medius verktyg för inköps- och fakturahantering effektiviserar och automatiserar alla arbetsuppgifter, från uppdatering av masterdata till fakturahantering. Pressen på leverantörsreskontran minskar och ekonomichefen får mer tid och bättre information för att kunna arbeta mer strategiskt.

 

Varför Medius för ekonomiavdelningen?

Ordning och reda på ekonomin

Omfattande processer och kontroller skapar ordning och visar alla intressenter, såväl interna som externa, att företagets ekonomin sköts på ett bra sätt.

Tillförlitlig data, fullständig kontroll

Med smidig access till korrekta finansiella rapporter och en komplett verifieringskedja får du full kontroll över verksamheten, kassaflödet och utgifterna.

Medius fungerar med era andra system

Modulerna kan enkelt integreras med ditt nuvarande affärssystem, så att ni smidigt kan standardisera processer och överbrygga klyftan mellan inköp och ekonomi.

Skalbara lösningar för bättre insyn och kontroll över kostnader

Genom att ta bort tidskrävande manuella arbetsuppgifter hjälper våra lösningar dig att snabba upp processer, spara kostnader och minska risken för fel. När ni inte längre behöver lägga tid på att släcka bränder, jaga papper och stångas med gamla, krångliga system kan du och dina kollegor leverera bättre service för smidigare processer i hela verksamheten.

Full koll på kassaflödet – inga fler överraskningar

Kontrollfunktioner i Medius Procurement säkerställer att inköpsorder skapas och godkänns i systemet för varje beställning. Medius AP Automation är vår lösning för fakturahantering som med hjälp av AI-teknologi automatiskt matchar fakturor mot orderdata så att betalningar kan göras direkt.

Bara koppla Medius till era existerande system för att konsolidera finansiell data och få tillgång till viktig information om rörelsekapital och kassaflöde i realtid.

Läs mer

En process som funkar – helt enkelt

Medius gör hela fakturahanteringsprocessen smidig, från mottagande av fakturan hela vägen till betalning. Vår unika funktionalitet för prediktiv datafångst och kontering innebär slutet för manuell inmatning av fakturainformation.

Med färdigpaketerade kopplingar ser vi till att data synkas till affärssystemet automatiskt, i realtid.

Bättre och snabbare beslut

Om du ständigt känner dig stressad över bristen på insyn i kassaflödet eller behöver hitta bästa sätten att öka effektiviteten i verksamheten, då ska du använda Medius Analytics.

Varför? Jo, för då får du chansen att använda din egen fakturadata som ditt hemliga vapen för att fatta smartare beslut. Och ta tillbaka kontrollen över alla utgifter - helt enkelt.

Bättre inköp, tydligare ansvar

Medius verktyg hjälper inköpsavdelningen att genomföra bättre upphandlingar (och motstå pressen på att köpa en specifik produkt eller tjänst utan process), säkerställa att inköp sker hos avtalade leverantörer och utveckla långsiktiga, förmånliga leverantörsrelationer.

Då blir det lättare att identifiera besparingsmöjligheter som faktiskt påverkar sista raden.

Med en centraliserad process som styr inköp genom avtalade leverantörer och insyn i varje steg får ni tydligare ansvarsfördelning och kontroll genom hela processen.

Vad gör Medius till en bra investering?

Beprövad effektivitet, snabb ROI

Med nära 4 000 kunder är våra lösningar beprövade och testade. Vi hjälper er igång på distans, och det är enkelt att utbilda användarna – allt för att du ska se fördelar snabbt.

Bästa praxis för varje aktivitet

Medius produktsvit förbättrar era processer och optimerar alla aktiviteter inom inköp- och fakturahantering, från upphandling hela vägen till betalning.

En steg-för-steg-modell

Du bestämmer takten. Börja med en modul och utvärdera resultatet. När du ser effekt och framgångar kan du enkelt utöka med fler lösningar.

Redo att prova Medius?

Klicka här för att komma i kontakt med våra experter

Boka Demo Kontakta oss