Medius inköps- och fakturahantering för ekonomiteam

Medius verktyg för inköps- och fakturahantering automatiserar alla utgiftsbaserade uppgifter, från hantering av leverantörsdata till fakturering. Med vår lösning kan du spara tid och pengar, minska riskerna samt säkerställa att medarbetarna följer gällande regler och tar ansvar för sitt arbete. Teamen som jobbar med fakturering och leverantörsreskontra har ofta fullt upp. Ekonomichefen måste följa med i utvecklingen för att företaget ska kunna agera strategiskt och öka omsättningen.

Välordnad ekonomi Icon
Välordnad ekonomi

Omfattande processer och kontroller skapar ordning och är även ett gott tecken utåt på att ekonomin sköts på ett bra sätt.

Exakta data, fullständig kontroll Icon
Exakta data, fullständig kontroll

Smidig åtkomst till exakta finansiella data i kombination med en komplett verifieringskedja ger kontroll över verksamheten, kassaflödet och utgifterna.

Synkroniserade system Icon
Synkroniserade system

Modulerna kan enkelt integreras med ditt nuvarande affärssystem, och det blir enkelt att standardisera processer och överbrygga klyftan mellan inköp och ekonomi.

Smidiga arbetsmetoder, nöjdare team Image

Smidiga arbetsmetoder, nöjdare team

Genom att ta bort ineffektiva manuella uppgifter bidrar våra verktyg till att förbättra arbetsflödena, sänka kostnaderna och minska felfrekvensen. Du och dina medarbetare slipper att släcka bränder, hålla reda på viktiga papper och kämpa med föråldrade system som inte kan integreras. Istället kan ni fokusera på att leverera anpassade tjänster som effektiviserar verksamheten. Samtidigt blir det enklare för medarbetarna att ta sig an nya uppgifter som skapar mervärde för verksamheten och ökar arbetsglädjen.

Smidiga arbetsmetoder, nöjdare team Image
Fatta bättre beslut, snabbare Image

Fatta bättre beslut, snabbare

Varje Medius-produkt levereras med tillgång till tillförlitliga data i realtid via lättanvända dashboards samt analys- och rapporteringsvertyg. Fatta operativa beslut i rätt tid, förutse framtida behov baserat på exakta uppgifter om tidigare utgifter och bidra med värdefulla råd för beslutsfattande på högsta nivå. Nu är det slut på allt vad sena datainmatningar och kalkylbladsstress heter. Nu behöver du inte längre förlita dig på kvaliteten eller noggrannheten i andra personers arbete.

Fatta bättre beslut, snabbare Image
Hantera kassaflödet effektivt – inga fler överraskningar Image

Hantera kassaflödet effektivt – inga fler överraskningar

Systemkontroller i Medius Procurement säkerställer att inköpsordrar upprättas, godkänns och finns i systemet för varje köp. AI-assisterad fakturahantering med Medius Accounts Payable Automation innebär att fakturor matchas snabbt och kan betalas omgående. För att konsolidera finansiella data ansluter du helt enkelt Medius till dina befintliga system och får omedelbar tillgång till viktiga rörelsekapital- och kassaflödessiffror. Se vad som är på gång och planera därefter.

Hantera kassaflödet effektivt – inga fler överraskningar Image
En AP-process som fungerar Image

En AP-process som fungerar

Med Medius löper leverantörsreskontran smidigt från fakturamottagning till betalning. Vår unika teknik för prediktiv digitalisering och kontering gör det möjligt att manuellt mata in fakturainformation. Direktanslutning innebär att detaljerna automatiskt kan överföras till affärssystemet i realtid. Och eftersom alla data är korrekta och uppdaterade kan du stänga räkenskapsåret i tid, varje gång.

En AP-process som fungerar Image
Bättre inköp, tydligare ansvarstagande Image

Bättre inköp, tydligare ansvarstagande

Medius verktyg gör det enkelt för inköpsteam att tillämpa bästa praxis vid inköp (och motstå påtryckningar att köpa en specifik produkt eller tjänst utan vederbörlig process), säkerställa leverantörsefterlevnad och utveckla goda långsiktiga relationer med leverantörerna. Dessutom blir det enklare att identifiera besparingsmöjligheter som förbättrar slutresultatet. Via centraliserade kontrollfunktioner hanteras varje beställning via den avtalade leverantören, och transparenta processer skapar fullständig översikt i varje steg.

Bättre inköp, tydligare ansvarstagande Image

Vad är det som gör Medius till en bra investering?

Beprövad effektiv lösning, snabb avkastning på investeringen Icon
Beprövad effektiv lösning, snabb avkastning på investeringen

Med över 3 500 kunder är våra system beprövade och testade. Med fjärrinstallation och gränssnitt som är enkla att implementera visar sig dessutom fördelarna snabbt.

Bästa praxis för varje aktivitet Icon
Bästa praxis för varje aktivitet

Medius produktsvit omvandlar processer och tillämpar bästa praxis för alla uppgifter som rör inkomst- och fakturahantering, från anskaffning till betalning.

Skalbarhet Icon
Skalbarhet

Du bestämmer takten. Börja med en modul och utvärdera resultatet. När du ser avkastningen på din investering kan du utöka med fler moduler.

Nästa steg

Se våra produkter

Upptäck hela vårt produktutbud med moduler som täcker hela source to pay-cykeln.

Get the right suppliers for the right price

Find the right suppliers and run comprehensive sourcing events with maximum visibility into the entire identification and negotiation process with our simple-to-use software.

Visibility and control of all your supplier agreements

Rescue your procurement team from paper-based purgatory with Medius Contract Management. You’ll have complete control over all your supplier agreements in one simple to use system - ensuring you never miss a renewal.

Meaningful supplier relationships mean better buying outcomes

Medius Supplier Relationship Management (SRM) helps you prioritise important relationships, so you can drive better value from your supply chain.

Suppliers are a key stakeholder and must be treated as such

Make your suppliers work for you by using Medius Supplier Information Management. Get them to self-serve and maintain their own details, in your cloud-based repository, saving you precious time and cash.

Gain control of your entire organisation’s spend

Empower your procurement team with the tools they need to eliminate maverick spend. Give your buyers the means to intimately understand suppliers, automate tedious tasks, set up approval chains, and much more. Sounds too good to be true? It’s not, it’s Medius Procurement.

Streamline accounts payable and boost cash flow visibility

Simplify and automate your entire AP process by removing paper and manual invoice keying, matching, and processing. You’ll always have full visibility of invoices, spend and cash flow to ensure you can close the books on time, every time.

Pay suppliers smarter, save time and money

Remove complexity, reduce fraud and save money by improving the payments process in your organisation. Medius Pay, overhauls the way you pay your suppliers, removing manual processes such as processing cheques, and promotes automated working instead.

Get the right suppliers for the right price

Find the right suppliers and run comprehensive sourcing events with maximum visibility into the entire identification and negotiation process with our simple-to-use software.

Visibility and control of all your supplier agreements

Rescue your procurement team from paper-based purgatory with Medius Contract Management. You’ll have complete control over all your supplier agreements in one simple to use system - ensuring you never miss a renewal.

Meaningful supplier relationships mean better buying outcomes

Medius Supplier Relationship Management (SRM) helps you prioritise important relationships, so you can drive better value from your supply chain.

Suppliers are a key stakeholder and must be treated as such

Make your suppliers work for you by using Medius Supplier Information Management. Get them to self-serve and maintain their own details, in your cloud-based repository, saving you precious time and cash.

Gain control of your entire organisation’s spend

Empower your procurement team with the tools they need to eliminate maverick spend. Give your buyers the means to intimately understand suppliers, automate tedious tasks, set up approval chains, and much more. Sounds too good to be true? It’s not, it’s Medius Procurement.

Streamline accounts payable and boost cash flow visibility

Simplify and automate your entire AP process by removing paper and manual invoice keying, matching, and processing. You’ll always have full visibility of invoices, spend and cash flow to ensure you can close the books on time, every time.

Pay suppliers smarter, save time and money

Remove complexity, reduce fraud and save money by improving the payments process in your organisation. Medius Pay, overhauls the way you pay your suppliers, removing manual processes such as processing cheques, and promotes automated working instead.

Läs våra fallstudier

Kennards Self Storage streamline processes with Medius AP Automation Listing Image
Medius makes invoice processing flow at Fluidra Listing Image
BUVA assured of future proof invoice processing Listing Image

Läs våra fallstudier