Integration av MediusGo med Hansa World

Effektivisera ditt arbete med leverantörsfakturor i Hansa World från ankomst av faktura, till uppdatering av reskontra och huvudbok och betalningskvittens.

Integrera Hansa World affärssystem med MediusGo

MediusGo har en etablerad integration med Hansa World via en standardiserad och paketerad connector som följer den best practice som vi har fastställt och är baserad på erfarenheter från många års leveranser. Best practice paketeringen möjliggör en snabb och enkel uppsättning och utrullning där installationen och konfigurationen har en minimal inverkan på er Hansa World miljö.

  • Integrationen är baserad på Hansa World standard API gränssnitt och följer därmed gällande standard för kommunikation/integration.
  • Detta garanterar även full funktionalitet utifrån vad Hansa API möjliggör och är framtidssäkert för kompabilitet med kommande versioner av Hansa World.

 

Funktionalitet som stöds

Alla master data register såsom huvudbokskonton, konteringsdimensioner, leverantörer, valutakoder och -kurser mm. underhålls alltid i Hansa World som utgör mastersystem, och överförs till MediusGo med automatik.

Genom löpande uppdatering av valutakurser i Hansa World vilka överförs till MediusGo via integrationen möjliggörs hantering av utländska leverantörsfakturor.

Från MediusGo sker automatiskt och regelbundet uppdatering av leverantörsreskontra och huvudbok i Hansa World efter att fakturorna är konterade, attesterade och godkända. Följande typer av bokningstransaktioner stöds.

  • Preliminärbokning av fakturor
  • Definitivbokning av fakturor
  • Annullering av preliminärbokad faktura

iPeriodisera dina fakturor I MediusGo och informationen uppdateras i Hansa World (kräver ver 6.0 eller senare av Compact) i samband med att fakturorna definitivbokas.

Vid betalning av fakturorna sker uppdatering av betalstatus från Hansa World till MediusGo för korrekt presentation.

Länk till fakturabilden i MediusGo överförs vid bokning till Hansa World för enkel åtkomst vid behov.