Elektronisk fakturahantering
med Pyramid affärssystem

Kontakta oss idag

Få en sömlös och effektiv fakturahantering genom att integrera MediusGo med ditt Pyramid affärssystem. Optimera din fakturahantering och maximera effektiviteten genom att integrera MediusGo med Pyramid affärssystem. Med denna kraftfulla lösning får du en sömlös och automatiserad hantering av dina finansiella processer, från fakturahantering till kostnadsanalys. Upplev en ny nivå av noggrannhet och kontroll samtidigt som du sparar tid och resurser. Överbrygga klyftan mellan inköp och redovisning med MediusGo och Pyramid, och låt din verksamhet växa med en smartare och mer effektiv helhetslösning.

Pyramid logo

Varför integrera MediusGo med Pyramid?

Referensmatchning - Möjligheten att automatiskt skicka ut en faktura för attest i MediusGo baserat på tolkning av tex. ett projekt-ID, kopplat till en specifik projektledare, ger en exceptionell smidighet och effektivitet i ekonomihanteringen. Detta är där modern teknologi, som intelligent fakturahantering, verkligen utmärker sig

Fritextsök i MediusGo är en ovärderlig funktion som går långt utöver att enbart tolka och identifiera de förväntade orden/data. Fritextsök ger också möjligheten att hitta detaljerade beskrivningar eller specialtermer som kan vara unika för ditt företag eller bransch Användningen av fritextsök i fakturahantering att du går bortom begränsningarna i traditionell tolkning. Genom att kunna identifiera och extrahera andra viktiga termer och detaljer ger det en mer omfattande och anpassningsbar lösning som stärker effektiviteten och noggrannheten i hanteringen av inkommande fakturor.

Kontroll på inkommande fakturor genom MediusGo Capture. Du har full insyn i fakturorna och kan snabbt identifiera eventuella avvikelser eller problem. Genom att ha kontroll över tolkningsprocessen kan du också accelerera godkännandet av fakturor och därmed förbättra likviditeten. Du behöver inte vänta på externa parter för att tolka och verifiera fakturorna, vilket minskar tiden det tar att slutföra betalningsprocessen. MediusGo Capture inkluderar även möjligheten att tolka fakturor på radnivå.

I matchningsprocessen mot inköp har vi fördelen att automatiskt identifiera och koppla fakturaraderna till rätt order eller inleveransrad. Vi signalerar också exakt var eventuella avvikelser finns på fältnivå eller värdenivå. Det innebär att användaren endast behöver ägna tid åt att kontrollera, eventuellt justera och godkänna avvikelser. Allt som redan är korrekt kan MediusGo ta hand om. Fakturor som överensstämmer helt eller har mindre avvikelser inom de fördefinierade toleranserna kan matchas och godkännas automatiskt utan behov av manuell kontroll eller hantering. Detta effektiviserar processen genom att fokusera användarens insats på undantagsfall och därmed spara tid och resurser.

MediusGo möjliggör en smidig flerbolagshantering, vilket innebär att organisationer kan centralt hantera fakturor och ekonomiska processer för flera bolag på ett enhetligt sätt. Den övergripande fördelen ligger i att detta skapar en enhetlig och strömlinjeformad ekonomihantering över hela företagsgruppen. Det gör det möjligt att spara tid och resurser samtidigt som det ger ökad kontroll.

MediusGo möjliggör en smidig och effektiv hantering av komplexa attestflöden genom att erbjuda parallella attestprocesser och anpassningsbara granskningssteg baserat på beloppsnivåer. Detta ger organisationer den flexibilitet och kontroll de behöver för att optimera sina ekonomiska flöden och samtidigt upprätthålla högsta möjliga standarder för efterlevnad och säkerhet

Vad du får när du integrerar Pyramid med MediusGo?

 

Fakturahantering via automation

Genom att integrera MediusGo och Pyramid möjliggörs en automatiserad hantering av inkommande fakturor. MediusGo fungerar som en central plattform för tolkning, granskning och godkännande av fakturor, medan Pyramid tar över ansvaret för bokföring och genomförande av betalningar. Detta samarbete minskar behovet av manuell intervention och minimerar risken för fel, vilket i sin tur ökar effektiviteten för hela fakturahanteringsprocessen. Den automatiserade integrationen mellan MediusGo och Pyramid möjliggör således en smidig och pålitlig process för att hantera och behandla inkommande fakturor.

Data synkroniseras

Genom denna integrerade lösning möjliggörs realtids-synkronisering av kritisk information, inklusive detaljer om leverantörer, fakturabelopp och betalstatus, mellan MediusGo och Pyramid. Det innebär att aktuell och precisionsinformation automatiskt utbyts mellan de två plattformarna utan behov av manuell inblandning. På detta sätt garanteras användarna alltid tillgång till uppdaterad och korrekt data, och risken för felaktigheter minimeras genom den konstanta och automatiska datasyncen mellan MediusGo och Pyramid.

Analys och rapportering

Genom att kombinera data från både MediusGo och Pyramid får användare en omfattande översikt av transaktioner, utgifter och intäkter. Det främjar förbättrad analys och rapportering, vilket i sin tur underlättar processen att fatta välgrundade beslut.

 

Mätbara resultat tillsammans med Pyramid

Vi erbjuder inte bara en plattform för automatiserad fakturahantering, utan även en strategi för att mäta våra kunders framgång. Vi tar fakturahantering till en ny nivå genom att fokusera på tre avgörande nyckeltal:

  • Automatisk kontering
  • Automatisk distribution
  • Touchless Capture

Spårbarhet och revision

Genom en sömlös integration möjliggörs användares förmåga att noggrant övervaka varje steg i fakturahanteringsprocessen. Det förenklar revisionsprocessen och säkerställer efterlevnad av regler och riktlinjer på ett effektivt sätt.

Det här möjliggör integrationen mellan MediusGo och Pyramid

För att uppnå optimal funktionalitet krävs följande moduler i Pyramid:

Importrutiner (I)

Konsultstudio (x2)

Leverantörsreskontra (3)

Redovisning (9)

Redovisning Plus (+)

Genom den unika integrationen möjliggörs realtids-synkronisering av grundläggande information, inklusive leverantörsinformation, fakturabelopp och betalstatus, mellan MediusGo och Pyramid. Det betyder att uppdaterad och korrekt information automatiskt överförs mellan båda plattformarna utan något behov av manuell intervention. Integrationen fungerar med aktuell standardversion av Pyramid från Vitec Unikum

Optimerad ekonomihantering med MediusGo - Skräddarsydda attestflöden och automatiserad fakturahantering

Attestflöden

MediusGo banar vägen för en exceptionellt smidig och effektiv hantering av komplexa attestflöden. Genom att erbjuda parallella attestprocesser och anpassningsbara granskningssteg baserade på beloppsnivåer, ger MediusGo organisationer enastående flexibilitet och kontroll över sina ekonomiska flöden. Denna sofistikerade plattform möjliggör inte bara en sömlös hantering av attestprocesser utan erbjuder även möjligheten att upprätthålla högsta möjliga standarder för efterlevnad och säkerhet.

Automatiserad fakturahantering

MediusGo går längre än att bara erbjuda en smidig attestprocess. Genom att skapa en automatisering av fakturaflödet, inklusive kontering, kontroll och riktad utskick till relevanta användare, effektiviseras hela processen. Kunden kan därmed dra nytta av en automatiserad och strömlinjeformad ekonomihantering, där MediusGo agerar som en pålitlig partner för att optimera och förenkla de komplexa aspekterna av fakturahantering.

Vanliga frågor och svar om integrationen mellan MediusGo och Pyramid

Svar: Det finns flera fördelar, låt oss nämna några.

  • En PDF-faktura kan radtolkas.
  • Referensmatchning, vi tolkar t.ex. ett ID på fakturan som automatiskt distribueras till rätt person.
  • Fritextsök. Hittar detaljerade beskrivningar som kan vara unika för ditt företag eller bransch.
  • Ordermatchning - Automatiskt identifierar och kopplar fakturaraderna mot rätt order/inleveransrad och signalerar var avvikelserna finns på fält/värdenivå.

Svar: Det beror på om integrationen ska hantera enbart omkostnadsflöden eller inkludera ordermatchning. Ett standardsprojekt tar mellan 4-6 veckor.

Svar: Ja, den är helt unik.

I matchningsprocessen mot inköp har vi fördelen att automatiskt identifiera och koppla fakturaraderna till rätt order eller inleveransrad. Vi signalerar också exakt var eventuella avvikelser finns på fältnivå eller värdenivå. Det innebär att användaren endast behöver ägna tid åt att kontrollera, eventuellt justera och godkänna avvikelser. Allt som redan är korrekt kan MediusGo ta hand om. Fakturor som överensstämmer helt eller har mindre avvikelser inom de fördefinierade toleranserna kan matchas och godkännas automatiskt utan behov av manuell kontroll eller hantering.

Denna unika integration är framtagen tillsammans med vår Pyramid-partner Proclient (länka till Proclients hemsida: https://proclient.se/)

Svar: Jajamensan!

Svar: Dedikerad projektledare under hela implementationsprojektet och två veckor efter go-live samt tillgång till vårt supportteam.

Läs mer (https://support-go.medius.com/sv-SE/support/solutions/articles/103000117335-standardimplementation)

Kontakta oss