Smartare kvitto- och utläggshantering

MediusGo gör utläggshanteringen enklare och snabbare för användaren, chefen och ekonomi- och löneavdelningen.

Fördelar med elektronisk utläggshantering

MediusGo Expense är en tilläggsmodul till MediusGo, men kan även användas separat. Det digitala verktyget gör utläggshanteringen enklare och snabbare för användaren, chefen och ekonomi- och löneavdelningen. Du får även bättre insikt och kan förutse kostnader eftersom du får utläggsrapporterna löpande istället för i slutet av månaden.

  • Den anställda slipper lägga tid på att manuellt fylla i uppgifterna från alla kvitton.

  • Attestanten behöver inte hantera massvis med papper och kvitton.

  • Ekonomiavdelningen får ett korrekt underlag och behöver inte gå tillbaka till användaren för att korrigera felaktigheter.

  • Organisationen sparar mängder av tid och därmed pengar.

  • Transparensen ökar och du kan förutse kostnader.


Så fungerar elektronisk utläggshantering med MediusGo Expense

Användaren fotar papperskvitton med mobilen eller vidarebefordrar digitala kvitton direkt in i appen. MediusGo Expense hanterar alla typer av utlägg, såsom kortköp, traktamenten, representation och milersättning. Appen analyserar kvittona automatiskt och hämtar ut informationen. Det betyder att MediusGo Expense gör det mesta jobbet åt användaren, som bara behöver kontrollera och skicka in.

Attestanten godkänner sen rapporterna i mobilappen eller via datorns webbläsare. Ekonomiavdelningen betalar därefter ut pengarna och allting bokförs automatiskt. I slutet av året lämnar användaren in alla sina kvitton i fysiskt format för slutlagring. Ingen behöver titta på dem, och de behöver inte vara upphäftade på A4-papper – de kan bara lämnas in i en påse.

Kontakta oss för att veta mer