Bli konkurrenskraftig med MediusGo

Gå från en manuell eller digital hantering av dina fakturor till en helautomatiserad redovisningsbyrå med MediusGo. En helautomatiserad byrå ger samma service till slutkunden men gör att du som redovisningskonsult kan minska hanteringstiden för slutkundernas fakturor och byrån blir mer lönsam och frigör mer tid och på så vis kan ta in fler kunder. 

Så här fungerar det

MediusGo är molnverktyget för redovisningsbyråer som vill minimera manuella handpåläggning och jobba effektivt. Kontering och utskick av fakturor för attest till era fullservicekunder kan till 80-90% ske helt utan hantering av redovisningskonsulten. Fakturor från bokföringskunder kan hanteras smidigt och kan skickas direkt till bokföringen för attest. Slipp stressen med att hinna hantera slutkundens fakturor inför moms- eller arbetsgivaravgift-rapportering! Läs mer om hur MediusGo fungerar.

7 anledningar till varför du som redovisningsbyrå ska automatisera era leverantörsfakturor

Alla kunders fakturor i en vy

Redovisningskonsulten ser alla sina slutkunder med en inloggning oavsett affärssystem.

Automatisk kontering och flöde

Inkommande fakturor tolkas, konteras och skickas vidare i flödet. Antingen direkt till attest eller bokföring. 

Förkategoriserade kontroller

Fakturor från leverantörer som du vill ska kontrolleras fördelas automatiskt till fördefinierade köer för effektivare hantering.

Hanterar både fullservice- och bokföringskunder

MediusGo automatiserar båda kundtyperna, så att byrån inte behöver hantera en kund manuellt.

Enklare att få in kunders fakturor digitalt

Med MediusGo kan slutkunden skicka in inskannade fakturor via mejl eller fotas av enkelt med mobilen.

Ökad lönsamhet och expansion

När redovisningskonsulten bara hanterar 20% av fakturorna frigörs mycket tid. Det resulterar i ökad lösnamhet mot befintlig kund och att byrån kan ta in nya kunder utan att anställa mer personal.

Mindre stress och jämnare arbetsbelastning

Fakturor från bokföringskunder kommer in och hanteras under hela månaden, vilket resulterar i ett jämnare arbetsbelastning och mindre koncentrerat precis innan rapportering. 

<b>Redovisningskonsult </b> Image

Redovisningskonsult

Som redovisningskonsult får du i MediusGo översikt över alla dina kunder och fakturor i en vy. Du väljer vilka leverantörer som ska stanna för kontroll och resten går direkt för definitivbokning om det är en bokföringskund eller till attest om det är en fullservicekund. Du har också möjlighet att dela upp om leverantörerna ska stanna i olika kontrollköer som till exempel periodisering, leasing, kontrollera kontering osv. Det gör att du effektiviserar ditt arbete och kan fokusera på en arbetsuppgift åt gången. Då flera leverantörer är återkommande och har samma kontring, gör MediusGo så att du slipper se eller hantera 80-90% av slutkundens fakturor. Bra va? 

<b>Redovisningskonsult </b> Image
<b>Slutkund</b> Image

Slutkund

Med MediusGo kan redovisningsbyrån erbjuda en bättre service till kunden som får ett förenklat sätt att hantera och söka efter sina fakturor. Slutkunden skickar in e-mailfakturor, fotar pappers fakturor med mobilen eller låta byrån hantera det åt dom. En fullservicekund går enkelt in och attesterar sin fakturor i mobilen eller på datorn, där de även får en möjlighet att lämna meddelanden till sin redovisningskonsult. Bokföringskunder som har lämnat in betalda fakturor kan också få tillgång till sitt fakturaarkiv för sökning och uppföljning.

Prata med vårt team