Överblick och kontroll över alla leverantörsavtal

Digitalisera alla avtal och få tillgång till dem var som helst och när som helst i vårt molnbaserade system. Håll koll på att villkoren följs i stället för att ha dem inlåsta i ett arkivskåp.

Boka en demo

Varför Medius Contract Management?

Eliminera pappersbaserade avtal

Tack vare ett helt säkert digitalt system i molnet som ger full synlighet och kontroll behöver ingen längre leta i lådor eller Excel-dokument

Avancerad rapportering för smartare beslut

Strukturera och kategorisera avtalsinformation med hjälp av anpassningsbara metadata så att hela verksamheten kan söka efter och komma åt avtalsinformation när som helst

 

Smidig signering med DocuSign

Sluta jaga underskrifter för avtal tack vare enkel integration till DocuSign. När de har skrivits under skickas PDF-filerna ut automatiskt till alla berörda parter

Det här ingår i Medius Contract Management:

Det här ingår i Medius Contract Management

Digitalisera och effektivisera avtalshanteringen

Skapa och redigera avtal med flexibla förkonfigurerade mallar. Bifoga viktig information som finansiella nyckeldata eller riskbedömningar till avtal så att de kan ses i ett större sammanhang.

Contract Management Features - Contract Form screen

Förstora bild

Contract Management Features - DocuSign screen

Förstora bild

Det här ingår i Medius Contract Management

Konfigurera automatiserade godkännanden och behörigheter

Kartlägg enkelt företagets åtkomstmodell för att bestämma vem som ska se vad. Konfigurera ett antal åtkomstinställningar för att hålla känslig information konfidentiell. Flagga sedan hela dokument för begränsad åtkomst, t.ex. sekretessavtal.

Det här ingår i Medius Contract Management

Full koll på åtaganden, priser och villkor

Se till att alltid ha viktig leverantörsinformation till hands när du går in leverantörsförhandlingar. Medius Contract Management ger dig allt du behöver via realtidsrapporter och dashboard-analyser. Hitta leverantörsavtal på några sekunder med hjälp av avancerade sökfunktioner.

Contract Management Features - Dashboard screen

Förstora bild

Contract Management Grouped View

Förstora bild

Det här ingår i Medius Contract Management

Missa aldrig en förnyelse igen

Du får automatiska notiser när avtalen håller på att löpa ut. På så sätt kan du omförhandla avtal och priser snabbt och enkelt – och spara pengar till företaget som slipper dyrbara förlängningar.

Integrera Medius Contract Management med företagets backoffice

Medius Connect innehåller förkonfigurerade anslutningar som gör det snabbt och enkelt att integrera Medius Contract Management med företagets affärssystem.

  • Alla Medius lösningar kan snabbt och smidigt kopplas till existerande infrastruktur
  • Vi erbjuder förpaketerade kopplingar till de flesta affärssystem, mindre jobb för er IT-avdelning
  • Vår Success Portal innehåller all teknisk dokumentation och resurser för att komma igång med och hantera integrationer


Läs mer

Gör som de här organisationerna och låt Medius förbättra era processer

skanska logo
Intersport logo
Raytheon technologies logo
LiDL logo

Vanliga frågor om Contract Management

Programvara för avtalshantering används för att hantera framtagning, förhandling, underskrift, förnyelse och dataanalys av juridiskt bindande avtal. Den gör det möjligt för företag att hantera rutinavtal mer effektivt och i större skala.

Genom att använda programvara för avtalshantering kan teamen få hjälp med att hantera stegen vid upprättande av ett avtal utan en massa manuellt arbete, vilket effektiviserar processen rejält. Ofta är juridiska avdelningar översvämmade av uppgifter som rör avtalshantering. Därför kan en programvara för just dessa uppgifter minska belastningen så att teamen istället kan fokusera på andra uppgifter.

Dåligt hanterade avtalsprocesser kan leda till rättsliga risker, vilket är ett högt pris att betala när en stor del av intäkterna styrs av avtal. Dålig hantering kan orsaka slitningar mellan team och risk för att viktiga datum missas. Syftet med en programvara för avtalshantering är att minska dessa risker genom att upprätta ett dokumenthanteringssystem.

Redo att prova Medius?

Klicka här för att komma i kontakt med våra experter

Boka Demo Kontakta oss