Varför Medius Contract Management?

Eliminera pappersbaserade avtal Icon
Eliminera pappersbaserade avtal

Tack vare ett helt säkert digitalt system i molnet som ger full synlighet och kontroll behöver ingen längre leta i lådor eller Excel-dokument

Avancerad rapportering för smartare beslut Icon
Avancerad rapportering för smartare beslut

Strukturera och kategorisera avtalsinformation med hjälp av anpassningsbara metadata så att hela verksamheten kan söka efter och komma åt avtalsinformation när som helst

Smidig signering med DocuSign Icon
Smidig signering med DocuSign

Sluta jaga underskrifter för avtal tack vare enkel integration till DocuSign. När de har skrivits under skickas PDF-filerna ut automatiskt till alla berörda parter

Det här ingår i Medius Contract Management:

Digitalisera och effektivisera avtalshanteringen Image
Det här ingår i Medius Contract Management

Digitalisera och effektivisera avtalshanteringen

Skapa och redigera avtal med flexibla förkonfigurerade mallar. Bifoga viktig information som finansiella nyckeldata eller riskbedömningar till avtal så att de kan ses i ett större sammanhang.

Digitalisera och effektivisera avtalshanteringen Image
Konfigurera automatiserade godkännanden och behörigheter Image
Det här ingår i Medius Contract Management

Konfigurera automatiserade godkännanden och behörigheter

Kartlägg enkelt företagets åtkomstmodell för att bestämma vem som ska se vad. Konfigurera ett antal åtkomstinställningar för att hålla känslig information konfidentiell. Flagga sedan hela dokument för begränsad åtkomst, t.ex. sekretessavtal.

Full koll på åtaganden, priser och villkor Image
Det här ingår i Medius Contract Management

Full koll på åtaganden, priser och villkor

Se till att alltid ha viktig leverantörsinformation till hands när du går in leverantörsförhandlingar. Medius Contract Management ger dig allt du behöver via realtidsrapporter och dashboard-analyser. Hitta leverantörsavtal på några sekunder med hjälp av avancerade sökfunktioner.

Full koll på åtaganden, priser och villkor Image
Missa aldrig en förnyelse igen Image
Det här ingår i Medius Contract Management

Missa aldrig en förnyelse igen

Du får automatiska notiser när avtalen håller på att löpa ut. På så sätt kan du omförhandla avtal och priser snabbt och enkelt – och spara pengar till företaget som slipper dyrbara förlängningar.

Integrera Medius Contract Management med företagets backoffice

 Image

Medius Connect innehåller förkonfigurerade anslutningar som gör det snabbt och enkelt att integrera Medius Contract Management med företagets affärssystem. 

  • Alla Medius lösningar kan snabbt och smidigt kopplas till existerande infrastruktur
  • Vi erbjuder förpaketerade kopplingar till de flesta affärssystem, mindre jobb för er IT-avdelning
  • Vår Success Portal innehåller all teknisk dokumentation och resurser för att komma igång med och hantera integrationer
 Image

Gör som de här organisationerna och låt Medius förbättra era processer

Gör som de här organisationerna och låt Medius förbättra era processer

Du kanske är intresserad av de här resurserna

Medius Contract Management Product Guide Listing Image
Medius Contract Management Product Sheet Listing Image
Medius Contract Management product tour Listing Image

Du kanske är intresserad av de här resurserna

Vill du veta mer?

Vill du veta mer?

Vanliga frågor om Contract Management

Vad är Medius Contract Management?

Programvara för avtalshantering används för att hantera framtagning, förhandling, underskrift, förnyelse och dataanalys av juridiskt bindande avtal. Den gör det möjligt för företag att hantera rutinavtal mer effektivt och i större skala.

Genom att använda programvara för avtalshantering kan teamen få hjälp med att hantera stegen vid upprättande av ett avtal utan en massa manuellt arbete, vilket effektiviserar processen rejält. Ofta är juridiska avdelningar översvämmade av uppgifter som rör avtalshantering. Därför kan en programvara för just dessa uppgifter minska belastningen så att teamen istället kan fokusera på andra uppgifter.

Dåligt hanterade avtalsprocesser kan leda till rättsliga risker, vilket är ett högt pris att betala när en stor del av intäkterna styrs av avtal. Dålig hantering kan orsaka slitningar mellan team och risk för att viktiga datum missas. Syftet med en programvara för avtalshantering är att minska dessa risker genom att upprätta ett dokumenthanteringssystem.

Redo att prova Medius?