Bohus fördubblar prestanda till halva kostnaden med Medius AP Automation

Bohus är Norges största rikstäckande möbel- och inredningskedja. Med 300 000 fakturor per år behövdeföretaget en centraliserad och automatiserad process för leverantörsreskontra. Upptäck hur de lyckadesuppnå detta med Medius AP Automation.

Ladda ned kundcase

Viking line kundberättelse

Framgångsrik automatisering av fakturaflödet

Framgångsrik automatisering av fakturaflödet

Fördelar med Medius

  • Årliga besparingar på cirka 5 miljoner norska kronor
  • Ökning från 40% till 88% helt automatiserade varufakturor
  • Kraftfulla analysverktyg och rapportering

Vem är Bohus?

Med 59 butiker, e-handelsverksamhet och en omsättning på cirka 3 miljarder norska kronor är Bohus Norges största rikstäckande återförsäljare av möbler och inredning.

Vad var utmaningen?

Med bristande insyn och ett centraliserat arbetsflöde var det svårt att spåra och kontrollera kostnaderna. Bohus visste också att det behövdes bättre säkerhet och analys.

 

Hur hjälpte vi till?

Bohus har nu ett centraliserat system med bättre effektivitet och kontroll. Förbättrade rutiner, processeroch synlighet har bidragit till att öka företagets vinstmarginal.

“Vi har nått en högre nivå av professionalism både när det gäller hanteringen av fakturor och leverantörsreskontraprocessen, men också på grund av att vi arbetar i molnet och inte behöver oroa oss för servrar, säkerhet och tillgänglighet."

Per Magnus Frantzen 
Bohus CFO

En perfekt position för fortsatt framgång:

  • Lägre kostnad per faktura förbättrar vinstmarginalen
  • Exakt fakturamatchning för bättre priskontroll
  • Starkare säkerhet och synlighet

Redo att prova Medius?

Klicka här för att komma i kontakt med våra experter

Boka Demo Kontakta oss