Integrerad fakturatolkning ger dig full kontroll över fakturaflödet.


Över 20 års erfarenhet i branschen har lärt oss att ekonomer vill bara att det ska fungera. Ta bort extra skärmar och minska hanteringstiden med integrerad tolkning av faktura. Med det menar vi att du slipper byta mellan applikationer och istället får du snabb åtkomst - utan ett extra kostsamt integrationsprojekt.

Allt sker automatiskt baserat på ditt dagliga arbete

 • Information fångas på huvud- och radnivå baserat på inmatning under verifiering och därmed tar bort behovet av manuell verifiering.
 • Fakturaskanningen identifierar automatiskt leverantörer även när datat är dåligt eller otillgänglig genom att analysera historik.
 • Touchless kan aktiveras per leverantör som möjliggör att fakturan inte behöver verifieras om alla fält fångats korrekt.
 • Du behöver inte konfigurera samt underhålla mallar och inställningar. Allt sker automatiskt baserat på ditt dagliga arbete.

Läs produktblad

Förstora bild

En enkel process för alla fakturatyper

 • Processa alla dina fakturor på samma intelligenta sätt med AI/ML, oavsett om de är PDF, EDI, XML eller pappersfakturor.

 • Du behöver inte vara tekniskt kunnig för att processa en XML faktura, utan all verifiering sker utifrån en bild med intelligent lärning.

 • Med hjälp av analyser kan du se alla transaktioner, uppdelad efter fakturatyp, från ankomst till och betalning – så att du kan identifiera flaskhalsar och förbättringsområden.

Allt på ett ställe

 • Du behöver inte byta mellan applikationer för att granska dina fakturor.

 • Ingen risk för att fakturor kommer bort eller fastnar i en del av fakturaprocessen.

 • En applikation och en inloggning med ett och samma intuitiva gränssnitt.

 • Om du har outsourcat fakturaskanningen så ser Capture till att du har fakturan omgående eller så fort som leverantören skickat fakturan till dig.