Elektronisk fakturahantering
med Fortnox


MediusGo automatiserar hanteringen av era leverantörsfakturor i Fortnox
- från ankomst av faktura till att den är betald. Genom att effektivisera din fakturahantering sänker ni kostnaderna och får tid över till annat.

Integrera MediusGo med Fortnox

MediusGo har en etablerad integration med Fortnox via en standardiserad och paketerad connector som följer enligt den best practice som vi anser är bäst och är baserad på erfarenheter från många års leveranser. Vår paketering möjliggör en snabb och enkel leverans där installationen och konfigurationen har en minimal inverkan på er Fortnox-miljö.

  • Integrationen är baserad på Fortnox API gränssnitt vilket innebär att den följer gällande standard för kommunikation/integration samt att vi garanterar full funktionalitet och en framtidssäker lösning för kommande versioner av Fortnox.
  • Integrationen är baserad på Fortnox standard API vilket garanterar full funktionalitet och är framtidssäkert för kompabilitet med Fortnox kommande versioner.

Funktionalitet som stöds

Alla master data register såsom huvudbokskonton, kostnadsställen/projekt, leverantörer, valutakoder och -kurser underhålls alltid i Fortnox som utgör Mastersystem, och överförs regelbundet till MediusGo med automatik.

Aktuella valutor och valutakurser underhålls i Fortnox och överförs automatiskt till MediusGo och möjliggör därmed hantering av utländska fakturor.

Integrationen uppdaterar regelbundet och med automatik Fortnox leverantörsreskontra och huvudbok när fakturorna är konterade, attesterade och godkända i MediusGo.

  • Preliminärbokning av fakturor
  • Definitivbokning av fakturor
  • Annullering av tidigare preliminärbokade fakturor

Med funktionen för att betalspärra leverantörsfakturor i MediusGo möjliggörs att fakturorna blir definitivbokade med spärr mot betalning i Fortnox, så att beslut/hantering av detta får ske vidare i Fortnox.

Periodisering av leverantörsfakturor utförs i MediusGo och informationen överförs till Fortnox i samband med att fakturorna definitivbokas.

Efter betalning och kvittering av leverantörsfakturor i Fortnox uppdateras fakturorna i MediusGo med status Betald.

Fakturabilden överförs till Fortnox vid definitivbokning för enkel åtkomst vid behov.