Elektronisk fakturahantering
med Fortnox


MediusGo automatiserar hanteringen av era leverantörsfakturor i Fortnox
- från ankomst av faktura till att den är betald. Genom att effektivisera din fakturahantering sänker ni kostnaderna och får tid över till annat.

Integrera MediusGo med Fortnox

MediusGo har en etablerad integration med Fortnox via en standardiserad och paketerad connector som följer enligt den best practice som vi anser är bäst och är baserad på erfarenheter från många års leveranser. Vår paketering möjliggör en snabb och enkel leverans där installationen och konfigurationen har en minimal inverkan på er Fortnox-miljö.

  • Integrationen är baserad på Fortnox standard API gränssnitt och följer därmed gällande standard för kommunikation/integration.

  • Integrationen är baserad på Fortnox standard API vilket garanterar full funktionalitet och är framtidssäkert för kompabilitet med Fortnox kommande versioner.

 

 

Funktionalitet som stöds

Master data överföring från Fortnox till MediusGo

Alla master data register såsom huvudbokskonton, konteringsdimensioner, leverantörer, valutakoder och -kurser m.m. underhålls alltid i Fortnox som utgör mastersystem, och överförs till MediusGo med automatik.

Hantering av fakturor i utländsk valuta

Genom löpande uppdatering av valutakurser från Fortnox till MediusGo möjliggörs hantering av utländska leverantörsfakturor.

Löpande och frekvent uppdatering av huvudbok och leverantörsreskontra

Från MediusGo sker automatiskt och regelbundet uppdatering av leverantörsreskontra och huvudbok i Fortnox efter att fakturorna är konterade, attesterade och godkända.

 

  • Preliminärbokning av fakturor

  • Definitivbokning av fakturor

  • Annullering av tidigare preliminärbokade fakturor

 

Betalspärr

Genom betalspärr i MediusGo möjliggörs att fakturor kan definitivbokas med betalspärr i Fortnox för senare beslut/hantering vidare i Fortnox.

Periodisering

Periodisera dina fakturor i MediusGo och informationen uppdateras i Fortnox i samband med att fakturorna definitivbokas.

Betalkvittenser

Uppdatering av betalstatus på fakturorna i ditt MediusGo arkiv efter att betalningen kvitterats i Fortnox.

Länk till fakturabild från Fortnox

Fakturabilden överförs vid bokning till Fortnox för enkel åtkomst vid behov.

Vill du veta mer?