Elektronisk fakturahantering med Fortnox

Koppla Fortnox till MediusGo

Den kraftfulla integrationen mellan MediusGo och Fortnox öppnar upp en värld av möjligheter för er verksamhet! Genom att smidigt sammanföra de avancerade funktionerna hos MediusGo och den pålitliga ekonomihanteringen i Fortnox skapar vi tillsammans ett flytande och högeffektivt flöde för fakturahantering, bokföring och rapportering.

Säg adjö till manuella processer och välkomna en framtid där arbetsuppgifter automatiseras till fullo. Integrationen möjliggör en sömlös synkronisering av data, vilket eliminerar risken för fel och ger er en översikt över företagets ekonomi i realtid. Med en enhetlig plattform får ni full kontroll över de olika ekonomiska aspekterna av er verksamhet, vilket inte bara sparar tid och minskar arbetsbördan, utan också ökar er effektivitet och konkurrenskraft.

Gör er redo att maximera er ekonomiska potential med en integrerad lösning som tar er fakturahantering till nästa nivå. Med MediusGo och Fortnox kommer ni inte bara att hantera era ekonomiska processer – ni kommer att revolutionera dem!

Förenkla och förbättra din fakturahantering idag med MediusGo och Fortnox - skapa en smidig, automatiserad och pålitlig process för din verksamhet!

Fortnox logo
Fortnox logo

MediusGo möjliggör flerbolagshantering

Expanderad verksamhet? Inga problem! MediusGo är lösningen för att smidigt hantera flera bolag. Med vår plattform möjliggörs en sömlös och effektiv administration av flera bolag samtidigt. Centralisera och koordinera era processer för flera enheter, spara tid och resurser samtidigt som ni behåller full kontroll. MediusGo - er nyckel till en enhetlig och smidig flerbolagshantering.

Flerbolagshantering gör det möjligt för er att dra nytta av skalbarhet, enhetlighet och effektivitet över alla bolag, vilket resulterar i en smidigare och mer välfungerande ekonomisk hantering.

Centraliserad hantering

Genom flerbolagshantering i MediusGo kan ni centralisera fakturahanteringen för flera företag på en gemensam plattform. Det gör det möjligt för er att effektivisera processerna och undvika splittring av data och arbetsflöden.

Enhetlig översikt och inblick i en och samma vy

Flerbolagshanteringen i MediusGo ger användarna en enhetlig översikt över fakturor och ekonomisk information för samtliga bolag. Det underlättar beslutfattare och ger företagsledningen eller ekonomiansvariga en helhetsbild av koncernens ekonomi. Utökad sökbarhet ger inblick från en och samma vy.

 

Effektiv resursanvändning

Genom att använda en gemensam plattform för elektronisk fakturahantering kan du effektivisera företagets resurser. Gemensamma processer och rutiner kan skapas, och personal kan återanvändas över flera företag, vilket kan leda till kostnadsbesparingar och ökad produktivitet.

Riskhantering och efterlevnad

En centraliserad hantering möjliggör även en enhetlig strategi för riskhantering och efterlevnad av regelverk och lagar. Det blir lättare att implementera och övervaka interna kontroller och säkerhetsåtgärder över hela organisationen till exempel attestregler och rutiner.

Anpassningsbarhet för varje bolag

Trots centraliseringen kan elektronisk fakturahantering vara anpassningsbar för varje enskilt bolag. MediusGo kan hantera olika valutor, skattemodeller och företagsspecifika krav för att möta era unika behov för er koncern.

MediusGo tar hand om era komplexa flöden

MediusGo gör jobbet åt dig genom att hantera komplexa flöden, inklusive attestreglementen och konteringsförslag, och erbjuder smarta och automatiserade funktioner som möter ert företagsbehov på ett effektivt sätt.

Attestreglemente

Attestreglementet i MediusGo möjliggör en anpassningsbar och regelstyrd attestprocess. Genom att definiera och implementera specifika attestreglementen kan systemet identifiera och distribuera fakturor genom flera godkännandesteg, i enlighet med företagets interna regler. Detta säkerställer full efterlevnad av företagets attestpolicy och minimerar risken för fel eller förseningar genom att automatisera och strukturera godkännandeprocessen.

Konteringsförslag

Effektiviteten ni behöver - automatiskt! MediusGo tar konteringsprocessen till nästa nivå med smarta konteringsförslag. Vår plattform analyserar och lär sig era transaktionsmönster för att föreslå exakta och noggrant anpassade konteringsalternativ. Genom att eliminera manuella processer och minska fel minimerar MediusGo inte bara tidsåtgången, utan ökar också precisionen i er redovisning. Detta sparar inte bara tid för personalen utan minimerar även risken för felaktig kontering. Upplev en smidigare och snabbare konteringshantering med MediusGo.

Fördelen med elektronisk fakturahantering är dess förmåga att skapa ett sömlöst och effektivt flöde genom hela fakturaprocessen. Tack vare MediusGo:s intelligenta funktioner för attestering och kontering möjliggör snabbare godkännanden, minimerar risken för fel och ger ökad transparens och efterlevnad. MediusGo låter dig få fokusera på mer strategiska och värdeskapande uppgifter.

Kraftfull fakturatolkning med MediusGo Capture

Med vår inbyggda fakturatolkning MediusGo Capture används en avancerad teknologi såsom maskininlärning och artificiell intelligens för att automatiskt tolka och extrahera information från inkommande fakturor som traditionella system inte kan matcha. MediusGo Capture älskar alla typer av fakturor processar alla dina fakturor på samma intelligenta sätt, oavsett om de är PDF, EDI, XML eller pappersfakturor.

Läs mer

Automatiserad fakturahantering

Genom integrationen möjliggör samarbetet mellan MediusGo och Fortnox en automatiserad hantering av inkommande fakturor. MediusGo fungerar som en central plattform som tolkar, granskar och godkänner fakturor, medan Fortnox tar över ansvaret för bokföring och genomförande av betalningar. Denna samverkan minimerar behovet av manuell hantering och reducerar risken för felaktigheter, vilket i sin tur ökar effektiviteten för hela fakturahanteringsprocessen. Den automatiserade integreringen mellan MediusGo och Fortnox möjliggör därmed en smidig och pålitlig flöde för att hantera och behandla inkommande fakturor.

Synkronisering av data

Genom den integrerade lösningen möjliggörs realtids-synkronisering av viktig information, inklusive leverantörsinformation, fakturabelopp och betalstatus, mellan MediusGo och Fortnox. Det innebär att uppdaterad och korrekt information automatiskt överförs mellan båda plattformarna utan något behov av manuell intervention. På så sätt säkerställs att användarna alltid har tillgång till aktuella och korrekta uppgifter, och risken för felaktigheter minimeras genom den kontinuerliga och automatiska datasyncen mellan MediusGo och Fortnox.

Effektiv bokföring

Integrationen kan förenkla din process genom att överföra godkända fakturor från MediusGo till Fortnox för bokföring. Detta sparar tid och minskar risken för felaktigheter i bokföringen.

Rapportering och analys

Genom att integrera data från både MediusGo och Fortnox kan du som användare få en helhetsbild av transaktioner, utgifter och intäkter. Det möjliggör bättre analys och rapportering för att fatta informerade beslut.

Spårbarhet och revision

Genom att ha en sömlös integration kan användare spåra och kontrollera varje steg i fakturahanteringsprocessen, vilket underlättar revisioner och säkerställer att allt följer regler och riktlinjer.

Det här möjliggör integration mellan MediusGo och Fortnox

En smidig och automatiserad process för preliminärbokningar är tillgänglig, vilket innebär att ni enkelt kan göra bokningar utan krångel. Om ni önskar periodisera fakturan är det också möjligt och fungerar sömlöst. När fakturan har blivit definitivbokad i Fortnox, integreras fakturabilden automatiskt med det relevanta verifikatet. Dessutom synkroniseras informationen automatiskt till MediusGo när fakturan har betalats utan att behöva växla mellan olika plattformar.

Integrationen är baserad på Fortnox API gränssnitt vilket innebär att den följer gällande standard för kommunikation och integration samt att vi garanterar full funktionalitet och en framtidssäker lösning för kommande versioner av Fortnox. Integrationen uppdaterar regelbundet Fortnox leverantörsreskontra och huvudbok, under handläggningstiden och efter att slutattest är genomförd.

Vill du djupdyka i integrationen klicka här: Integrationsspecifikation Fortnox : MediusGo Customer Portal

Följande underhålls alltid i Fortnox som utgör Masterdatan som överförs regelbundet till MediusGo med automatik.

 • Huvudbokskonton
 • Kostnadsställen/projekt
 • Leverantörer
 • Valutakoder & kurser
 • Betalstatus

Det är enkelt att komma igång, integrationen sköts på distans och nyckel/åtkomst kan uppdateras av er själva som kund.

MediusGo Fortnox integration
MediusGo Fortnox integration

"Nu slipper jag att manuellt räkna ut och kontera upp byggmomsen för varje faktura. Eftersom jag kan skapa mallar i MediusGo som jag kopplar till aktuella leverantörer får jag automatiskt upp konteringsförslag på den omvända momsen. Jag sparar massor med tid och framför allt behöver jag inte oroa mig för att manuella beräkningar skapar fel i momsrapporteringen."

Sofia
Redovisningsekonom på Arctic Infra

Läs mer

”Det är lättnavigerat och kunderna tycker också det. Det är för att vi har lagt tid på uppsättningar av automatiseringen av fakturahanteringen för att det ska bli så enkelt som möjligt. Det finns ju fakturor som vi inte ser förrän de är dags att betala i affärssystemet.”

Åsa Leek
Ägare & redovisningskonsult på Exacto Redovisningsbyrå

“80-90% av våra fakturor går numera direkt till attestanten vilket har frigjort otroligt mycket tid och vi kan jobba med fler kunder samtidigt”

 

Per Hising
Redovisningskonsult, BLR Redovisning AB

Vanliga frågor och svar om integrationen mellan MediusGo och Fortnox

Det är enkelt att koppla samman systemen och kan ta från några timmar till två veckor sedan är ert företag igång. För att kunna integrera Fortnox med MediusGo så behöver ni en Fortnox integrationslicens.

Den information som överförs mellan systemen utan manuell inmatning är all masterdata såsom:

 • Huvudbokskonton
 • Kostnadsställen/projekt
 • Leverantörer
 • Valutakoder & kurser
 • Betalstatus

Masterdatan underhålls alltid i Fortnox och överförs regelbundet till MediusGo med automatik.

Fakturatyper:

 • Omkostnadsfakturor
 • Utländska fakturor*

* Aktuella valutor och valutakurser underhålls i Fortnox och överförs automatiskt till MediusGo och möjliggör därmed hantering av utländska fakturor.

Kunder är intresserade av att veta hur integrationen kan förbättra deras arbetsflöden, spara tid eller minimera misstag.

Integrationen är baserad på Fortnox API gränssnitt vilket innebär att den följer gällande standard för kommunikation och integration samt att vi garanterar full funktionalitet och en framtidssäker lösning för kommande versioner av Fortnox. Integrationen uppdaterar regelbundet Fortnox leverantörsreskontra och huvudbok, under handläggningstiden och efter att slutattest är genomförd.

Vill du djupdyka i integrationen klicka här.

Dedikerad projektledare under hela implementationsprojektet och två veckor efter go-live samt tillgång till vårt supportteam.

Läs mer

Inom 2 veckor är du igång med MediusGo och Fortnox

Fyll i dina uppgifter för att börja processen idag!