Digitalisera fakturahanteringen med Medius AP Automation

Omvandla manuella fakturor till digitala flöden. Hantera och betala fakturor i tid, minimera risken för bedrägerier och felaktiga betalningar, förbättra processer och optimera kassaflödet.

Varför Medius Accounts Payable Automation?

Inga fler pappersfakturor

Med hjälp av artificiell intelligens (AI), maskininlärning, optisk inläsning och andra teknologier kan Medius AP Automation elektroniskt läsa in och hantera fakturor, oavsett format.

Effektivare processer

Gör dig av med ineffektiva, manuella processer som ökar risken för bedrägerier och felaktiga betalningar, begränsar insyn i data och analys samt hindrar ditt team att få saker och ting gjort.

En process - från inköp till betalning

All fakturadata - från detaljer om era leverantörer till betalningsinformation - synkronsieras från ert affärssystem till Medius, så att du har komplett och korrekt information genom hela processen från inköp till betalning.

3 miljoner på bedrägerier illustration

25% av ekonomiavdelningarna har svårt att uppskatta kostnaderna för bedrägerier, medan resterande 75% uppskattar kostnaderna till över 3 miljoner kronor om året.

Källa: 2022 Financial Professional Census

Ta bort flaskhalsarna i fakturaprocessen med
Medius AP Automation

 

Det här ingår i Medius AP Automation

Upptäck avvikelser

Automatisk 3-vägsmatchning hjälper dig att upptäcka avvikelser mellan fakturor, inköpsorder och godsmottag. Du kan säkra era tillgångar, undvika falska fakturor och säkerställa att ni betalar rätt belopp i rätt tid.

Klicka runt i vår demo

AP Automation- Intelligent Invoice screen

Förstora bild

AP Automation - Dashboard screen

Förstora bild

Det här ingår i Medius AP Automation

Intelligent och automatisk inläsning av fakturadata

Vår högteknologiska lösning för datafångst är unikt inbyggd i Medius AP Automation för att automatiskt identifiera och extrahera fakturadata. Den använder vår innovativa "touchless capture" teknologi - smart AI som tar bort alla gisningar ur ekvationen. Originalfakturorna arkiveras automatiskt i Medius AP Automation så att du kan ta fram dem för kontroll och revision när helst du behöver.

Läs mer

Det här ingår i Medius AP Automation

ERP-kopplingar som inte innebär extra arbete för dig eller IT.

Förkonfigurerade ERP-kopplingar gör det enkelt att ansluta Medius AP till ditt ERP-system.

Läs mer

AP Automation - Connect screen

Förstora bild

AP Automation - Process Performance screen

Förstora bild

Det här ingår i Medius AP Automation

Undvik kostsamma överraskningar

Håll koll på kostnader, prognoser och likviditet med en fullständig, realtidsöversikt över hur pengar spenderas i hela organisationen, levererad genom fördefinierade rapporter, instrumentpaneler och nyckeltal.

Läs mer

Det här ingår i Medius AP Automation

Effektivare leverantörsbetalningar

Koppla på Medius Pay så får du en enkel, säker och effektiv process för att betala era leverantörer. Vi hjälper dig att betala alla era leverantörer, inhemska såväl som internationella, via en och samma kanal.

Boka en demo

AP Pay Features - Automation screen

Förstora bild

AP Automation - Process Performance screen

Elektronisk fakturahantering

MediusGo - För små och medelstora företag

MediusGo är vår molnbaserade lösning för fakturahantering speciellt designad för företag som befinner sig tidigt i tillväxtresan. Några av fördelarna är:

 • Enkelt att komma igång, integrationen sköts på distans och kan kopplas till de flesta affärssystem
 • Användarvänligt och faktiskt riktigt elegant (om vi får säga det själva!)
 • Fast månadskostnad. Inga dolda avgifter eller andra otäcka överraskningar.

Läs mer

Integrera Medius AP Automation med ert back-office

Medius Connect hjälper er att koppla ihop ert back-office och eventuella tredjepartslösningar med Medius AP Automation.

 • Förpaketerade integrationer till affärssystement innebär en snabb och förutsägbar implementering
 • Tack vare en inbyggd lösning för datafångst kan du använda ett och samma smidiga användargränssnitt för att hantera alla fakturor från inmatning till slutattest och bokning.
 • Sömlös integration till våra närliggande moduler såsom Medius Pay för att hantera betalningar i ett effektivt flöde, Medius Contract Management för att koppla avtal och betalningsplaner till fakturor och såklart Medius Procurement för att säkerställa att era medarbetare beställer rätt produkter och tjänster direkt så att fakturor kan matchas automatiskt utan några problem.

Läs mer

business professional looking at computer monitor

Arbeta datadrivet för mer automatiserad fakturahantering

group of young business professional working in an office together

Arbeta smartare med Medius Analytics

Använd leverantörsreskontrans hemliga vapen - den egna datan - och Medius Analytics för att boosta effektiviteten. Våra detaljerade dashboards och rapporter hjälper dig att få ökad insyn i kassaflödet, bättre hantera leverantörer, upptäcka flaskhalsar i processen och mycket, mycket mer.

Läs mer

Fördelarna med automatiserad fakturahantering

1
Minskad risk

Den mänskliga faktorn är en risk i alla processer. Och det finns massor med utrymme för misstag i den traditionella, resurskrävande leverantörsreskontraprocessen. Genom att använda en digital lösning kan dessa processer automatiseras så att risken för fel och bedrägerier minskar samtidigt som ekonomiavdelningens verksamhet blir smidigare.

Läs mer

2
Automatisk digitalisering

Med en lösning för elektronisk och automatiserad fakturahantering slipper du allt vad pappershantering innebär. Alla fakturor, inköpsorder och andra dokument hanteras i digitalt format. Genom att extrahera data kan ert företag få mer värde från dessa dokument som annars bokstavlingen samlar damm och tar utrymme i ett arkivskåp.

Läs mer

3
Bättre insyn i kostnader

Hur kan du mäta och följa upp på företagets inköp om du inte kan se dem? För att kunna optimera bolagets rörelsekapital och kassaflöde behöver du både en helhetsvy och insyn i detaljer om kostnader genom hela processen från inköp till betalning. Medius Analytics ger dig tillgång till dashboards och rapporter för bättre insyn i kassaflödet, rätt information för att hantera leverantörer, möjlighet att zooma in på flaskhalsar i processen, och mycket mer.

Läs mer

4
Mer kontroll över hur leverantörerna betalas

En och samma, digitala process för att betala alla leverantörer innebär ökad effektivitet, insyn och kvalitet - för dig och dina leverantörer. Du bygger dessutom bättre relation och förtroende med dina samarbetspartners, som alla tjänar på.

Läs mer

5
Tid över för alla

Med en automatiserad lösning flyter arbetsuppgifter från person till person, system till system och logiska nästa steg "bara händer". Så ditt team inte behöver fastna med surdegar och flaskhalsar i processen utan istället få mer gjort av det som är viktigt.

Läs mer

Frågor och svar om lösningar för elektronisk fakturahantering

Elektronisk och automatiserad fakturahantering handlar om att ta bort manuella steg i fakturaprocessen och istället hantera fakturor i ett digitalt och effektivt flöde. En lösning för elektronisk fakturahantering kan automatisera alla steg från inläsning och kontering hela vägen till betalning. Men varför nöja sig med grundläggande automatisering? Medius tar automatiseringen till nästa nivå genom att låta artificiell intelligens (AI) göra jobbet så att fakturor konteras, godkänns och betalas medan du kan gå hem i lugn och ro.

En lösning för elektronisk fakturahantering är designad för att du ska slippa så många av de manuella aspekterna av leverantörsreskontra som bara möjligt. Det är särskilt användbart för att automatisera processen att läsa in, granska och godkänna digitala fakturor istället för att behöva registrera, skanna och hantera pappersfakturor.

Det finns många fakturahanteringssystem på marknaden vilket visar att det är enkelt att automatisera godkännande av fakturor. Därför har Medius satt samman en rad verktyg som verkligen förändrar arbetet med leverantörsreskontra. Medius AP Automation hjälper dig att effektivisera hela processen och ger dig samtidigt bättre kontroll och insyn över företagets ekonomi.

Genom att använda ett verktyg för automatiserad fakturahantering kan du arbeta mer effektivt, minska risken för fel och bedrägerier och ge företaget möjlighet att växa snabbt och enkelt.

Lösningar för elektronisk, eller automatiserad, fakturahantering används för att digitalisera leverantörsreskontraprocessen och ta bort manuella steg för att skapa snabbare, mer kostnadseffektiva och korrekta arbetsflöden. Lösningar som använder AI kan ersätta många flöden och steg med hjälp av intelligent datainlärning.

En lösning för elektronisk och automatiserad fakturahantering omvandlar dina leverantörsfakturor till ett standardiserat, digitalt format och använder sedan en rad digitala flöden för att verifiera och processa informationen steg för steg från inköp till betalning.

Automatiserad fakturahantering använder artificiell intelligens (AI), maskininlärning, optisk inläsning (OCR) och andra teknologier för att extrahera information från fakturor och förvandla alla typer av fakturor, inklusive papper, till ett och samma digitala format. Leverantörsfakturorna hanteras sedan i helt digitala flöden där många steg som tidigare hanterades manuellt av medarbetare, nu sker automatiskt utan någon som helst handpåläggning.

Kom igång med automatiserad fakturahantering genom att installera en AI-lösning för att extrahera information från fakturor oavsett format. En sådan lösning kan bygga digitala flöden som automatiserar hela processen från registrering till betalning av leverantörsfakturor.

Hur automatiserar man fakturahanteringsprocessen?

 • Digitalisera pappersfakturor
 • Välj en lösning för elektronisk fakturahantering
 • Automatisera manuella processer
 • Konsolidera hela fakturaprocessen i en digital lösning
 • Nyttja rapporter och dashboards för att dra nytta av er fakturadata

Genom att automatisera fakturaprocessen kan du minska risken för bedrägerier och dubbla betalningar. Du kommer också att spara tid och pengar genom att ta bort de manuella arbetsuppgifter som tidigare sköttes av medarbetarna på leverantörsreskontra.

Vilka är fördelarna med automatiserad fakturahantering?

 • Säkra betalningar
 • Skydd mot bedrägerier
 • Ta bort manuella steg
 • Undvik fel vid datainmatning
 • Lägre kostnader för leverantörsreskontra
 • Skala upp verksamheten utan extra kostnader

Med en lösning för elektronisk fakturahantering kan du automatisera hela fakturaprocessen – från registrering hela vägen till betalning – så att ditt företag kan:

 • Ta kontroll över kostnader och få bättre insyn i rörelsekapitalet
 • Minska tiden medarbetarna på leverantörsreskontra lägger på datainmatning, granskning och avvikelsehantering
 • Förbättra relationen med era leverantörer
 • Minska risken för bedrägerier

Försök att hitta en lösning som digitaliserar och läser in data från pappersfakturor, automatiserar elektroniska betalningar och integreras med ert affärssystem. Fakturahanteringslösningar som använder AI kan lära sig av data för att skapa skräddarsydd automatisering och spara stora kostnader.

Vad bör jag titta efter i en lösning för elektronisk fakturahantering?

 • Optisk inläsning av data (OCR)
 • Automatiserade betalningar
 • Möjlighet att hantera leverantörer
 • Maskininlärning
 • Enkel implementering
 • Rapporter och nyckeltal för att mäta processeffektivitet 

E-faktura är en faktura som levereras elektroniskt i ett standardiserat format. Genom att använda en lösning för elektronisk fakturahantering som automatiskt läser in e-fakturor kan du spara mängder med tid och pengar tack vare snabba, papperslösa arbetsflöden.

Automatiserad fakturahantering använder en digital lösning för leverantörsreskontraprocessen. En lösning för elektronisk och automatiserad fakturahantering effektiviserar hela processen från registrering av en faktura hela vägen till betalning.

Du kan automatisera betalningsavstämningar genom att integrera en digital betalningslösning i er fakturahanteringsprocess för att hantera betalningsgodkännande såväl som riskanalyser och identifiera bedrägerier. När en betalning är godkänd skickas betalningsuppdraget automatiskt till er bank.

Fakturainformationen kan automatiskt matchas mot en (eller flera) inköpsorder genom att använda AI-teknologi som automatiskt jämför att informationen stämmer överens med både inköpsorder och godsmottag. 

Automatiseringslösningar hjälper företag att skala sin verksamhet genom att läsa in data snabbare och mer effektivt än vid manuell registrering. Detta gör att leverantörsreskontra kan hantera större volymer av fakturor utan att dra på sig högre kostnader för personal. En digital lösning tar också bort kostsamma fel i samband med manuell datainmatning.

Hur kan en automatiseringslösning hjälpa leverantörsreskontra att skala upp sin verksamhet?

 • Ökad effektivitet i fakturaprocessen
 • Tar bort manuella steg
 • Undvik risken för manuella fel i datainmatning
 • Sparar tid
 • Minskar kostnader
 • Bättre insyn i fakturadata för strategiska beslutsunderlag 

Betalningar mellan företag (B2B) underlättas av en lösning för elektronisk fakturahantering. Lösningen kan automatiskt använda 3-vägsmatchning för att verifiera att fakturan stämmer överens med både inköpsorder och godsmottag och på så sätt undvika sena betalningar såväl som kostsamma fel. En lösning för elektronisk fakturahantering kan därmed helt ta bort försenade B2B-betalningar som kan skada ditt företags rykte och produktionsschema.

Genom att använda en process för 3-vägsmatchning kan fakturahanteringslösningen fånga upp felaktigheter eller avvikelser på:

 • Fakturor
 • Inköpsorder
 • Godsmottag

Vår lösning hanterar skatter genom att analysera kritisk data i real-tid för att säkerställa att skatteberäkningar alltid görs i enlighet med gällande skattenivåer och koder. Medius tar bort risken för kostsamma mänskliga fel genom att automatisera hanteringen av skatter med hjälp av AI-teknologi och maskininlärning. 

Ja! När du digitaliserar och automatiserar fakturahanteringen med en lösning som använder 3-vägsmatchning kontrollerar lösningen automatiskt att fakturainformationen stämmer överens med både inköpsorder och godsmottag. På så sätt kan den förhindra både dubbla fakturor och dubbla betalningar. Dessutom minskar risken för mänskliga fel i samband med datainmatning och därmed onödiga kostnader som försenade eller dubbla betalningar medför.

Ja! Medius Supplier Management effektiviserar processen för era leverantörer. Ni kan ge dem möjlighet att interagera med er fakturahanteringslösning genom hela processen från första registreringen av en ny leverantör till det löpande arbetet. Undvik kostsamma manuella arbetsuppgifter genom att låta leverantörerna själva uppdatera sin information i en självbetjäningsportal. De kommer också att få automatiska uppdateringar på status för sina fakturor och när betalningar är planerade så att du kan undvika dagliga telefonsamtal med frågor om fakturor från en mängd olika leverantörer. 

Skanning med hjälp av optisk teckenläsning (OCR) handlar om att extrahera text från inskannade bilder så att du kan göra om pappersdokument till digitala dokument som du enkelt kan redigera eller söka efter. Genom att minska pappershanteringen av fakturor, kontrakt, inköpsorder och godsmottag kan du effektivisera arbetet hos leverantörsreskontra och samtidigt minska risken för felaktig datainmatning. 

En lösning för elektronisk och automatiserad fakturahantering hjälper företag att spara både tid och pengar genom att ta bort manuella arbetsuppgifter och de kostsamma fel som kan uppstå därav. Automatiserad fakturahantering är viktigt för att ge er möjlighet att skala upp er verksamhet då ni kan hantera större volymer fakturor till en lägre kostnad.

Varför är automatiserad fakturahantering viktigt?

 • Minska manuella processer
 • Lägre kostnader för fakturahanteringen
 • Undvik risken för mänskliga fel
 • Full insyn i viktiga finansiella data och nyckeltal
 • Följ regler kring skatter och andra lagar
 • Minska risken för bedrägerier och dubbla betalningar
 • Skala upp verksamheten utan extra kostnad

Vad våra kunder säger

Jag är glad att se att våra kollegor på leverantörsreskontra är så förtjusta i Medius utbildningar och att de får så mycket energi av att arbeta med den nya lösningen!

Sven Slowak

Project Manager, Industriehof Scherenbostel

Gör som de här företagen och använd Medius för smartare fakturahantering

Hemtex
Hemtex
Plantagen
Plantagen
Brio
Brio
SMC
SMC
Puma
Puma
Lush
Lush
Intersport
Intersport

Redo att prova Medius?

Klicka här för att komma i kontakt med våra experter

Boka Demo Kontakta oss