Det är dags att återställa standarden för leverantörsreskontra.

När 99,4% av fakturor utan inköpsorder automatiskt skickas till rätt godkännare - utan någon som helst inblandning - är det imponerande. När den totala behandlingstiden för fakturor med inköpsorder minskar till en enda dag, är det häpnadsväckande. Men det är bara ännu en dag på jobbet för Medius.

Ladda ner rapport

AP benchmark report
Invoice capture screen

Förstora bild

Hur mycket mer hinner du med om du:

  • Kopplar samman fakturainläsning med behandling och betalning genom att använda artificiell intelligens för att koda, godkänna och betala dina fakturor.
  • Minskar cykeltiderna, ökar automatiserad fakturainläsning, förbättrar automatisk ruttering och kortar ned godkännandeprocesserna med enkla och beprövade tips.

Läs mer

Hur står sig dina KPI:er i jämförelse med Medius genomsnittliga och bästa resultat?

KPI:erna skiljer sig åt beroende på om du hanterar en faktura baserad på en inköpsorder (PO) eller en utan (utgifter). Men oroa dig inte, vi har benchmark-resultat för båda fallen och våra bästa resultat överträffar branschstandarderna.

Bästa resultat med hjälp av Medius

Varufakturor

94.6%

Fullt automatiserad skanning

93.7%

Fullt automatiserad fakturahantering

1 Dag

Total ledtid fakturahantering

Medius Touchless Processing Rate
Fullt automatiserad fakturahantering
Medius Total Invoice Processing Time
Total ledtid fakturahantering (Dagar)
Omkostnadsfakturor

95.8%

Fullt automatiserad skanning

99.4%

Automatiserad distribution

1.3 Dagar

Genomsnittlig ledtid attestering

2,6 Dagar

Total ledtid fakturahantering

Benchmarks Total Processing Time Non-PO
Fullt automatiserad skanning
Benchmarks Touchless Processing Rate Non-PO
Total ledtid fakturahantering (Dagar)

Låt oss ta bort en arbetsvecka från processen.

Försenade betalningar ser inte bara dåligt ut, de är också dåliga för affären. Men hur vet du när du ska betala – särskilt när likviditet, leverantörsrelationer och ditt rykte står på spel?

Den totala fakturahanteringstiden mäter antalet dagar det tar från det att en faktura med inköpsorder eller en faktura utan inköpsorder matas in i AP-systemet tills den slutligen godkänns och skickas till ERP-systemet för betalning.

Ladda ner rapport

line art

Avdramatisering av processen för varufakturor och omkostnadsfakturor och varför det är viktigt.

VarufakturaprocessenOmkostnadsfakturaprocessen

Varufakturaprocessen

En varufaktura är förhandsgranskad eftersom inköpet, leverantören och beloppet godkändes som en del av inköpsprocessen. Traditionellt sett har varufakturaprocessen många steg eftersom fakturadata ofta jämförs och matchas mot en eller flera inköpsordrar och inköpsorderlinjer.

Med Medius kan du eliminera matchningsfel, avvikelser och tidskrävande granskningar genom att exakt fånga information från fakturahuvuden och fakturarader och sedan automatiskt matcha dem mot en eller flera inköpsordrar och fordringar.

KPIs for PO invoice process
Omkostnadsfakturaprocessen

En omkostnadsfaktura har ingen tillhörande inköpsorder och behöver därför genomgå en fakturagodkännandeprocess inom köporganisationen, med viss manuell granskning. Om fakturadetaljerna är bristfälliga kan kodning och distribution av fakturan till rätt auktoriserande person vara en krånglig och tidskrävande process.

Effektiviteten i omkostnadsfakturaprocessen handlar om att öka hastigheten och automatiseringen genom att eliminera manuella moment.

KPIs for non-PO invoice process

Det är dags att bryta det invanda mönstret.

Ladda ner hela rapporten för att lära dig mer om varje steg i leverantörsreskontraprocessen. Dessutom får du tips om hur du kan förbättra prestandan på varje KPI och lära dig vilka affärsfördelar du kan förvänta dig med en optimerad process.

AP Automation 2022 Benchmark Report

Redo att prova Medius?

Klicka här för att komma i kontakt med våra experter

Boka Demo Kontakta oss