Lägger du för mycket tid på att hantera nya leverantörer?

Medius Supplier Onboarding hjälper dig att snabbt ta in nya leverantörer och enkelt upprätthålla korrekta uppgifter om dina leverantörer. Du sparar värdefull tid, återfår kontrollen över leverantörsdata och minskar risken att samarbeta med leverantörer som inte har lämpliga ackrediteringar.

Se över hur du tar in leverantörerna och förbättra relationerna.

Spara tid

Låt dina leverantörer ladda upp och upprätthålla sina företagsuppgifter som en del av processen för att komma in som leverantör.

Minimera risk

Lösningen samlar in viktiga uppgifter och följer lagstadgade krav, vilket säkerställer att dina masterdata är korrekta och uppfyller kraven.

Förbättra transparens

Vår integrerade leverantörsportal ger fullständig insyn i alla utgiftstransaktioner för din leverantör och ger dem ett enkelt sätt att hantera sin information.

Den genomgående processen för leverantörsinskrivning är utformad för att vara flexibel och helt granskningsbar.

Swedish supplier onboarding graphic

Minska riskerna med en tydlig bild av vilka dina leverantörer är.

Låt oss hjälpa dig med att onboarda nya leverantörer.

Minska den tid det tar att ta in nya leverantörer. En dedikerad självbetjäningsportal ger leverantörerna flexibiliteten att ange sina egna uppgifter och ger dig sinnesro.

Supplier Management - Directory screen

Enlarge Image

Supplier Management - Record screen

Enlarge Image

Vi hjälper dig att upprätthålla goda relationer med dina leverantörer.

Vårt system för leverantörshantering hjälper dig att påskynda onboarding, minimera manuell datainmatning, förenkla leverantörsjämförelser och effektivisera leverantörskommunikationen för att göra din leverantörshanteringsprocess mer hanterbar.

Det innehåller verktyg som hjälper dig att lagra och validera leverantörsreferenser under onboarding.

Får du ut det mesta av dina leverantörer?

Håll koll på leverantörernas prestationer, hantera processer för leverantörsgranskning online och eliminera det tidskrävande arbetet med att samla in feedback manuellt.

Supplier Management - Responses screen

Enlarge Image

Manuella processer gör fakturabedrägerier lätta att genomföra.

Här är några enkla steg som du kan ta

1
Validera viktiga leverantörsdata - se till att de är de som de utger sig för att vara.
2
Inför några regler och kontroller och balanser.
3
Investera i teknik som kan upptäcka avvikelser, så att om något inte stämmer, så märks det.
4
Automatisera betalningar och skydda fakturaprocessen från början till slut.

Medius Supplier Portal

Ett säkert hanteringssystem som bygger på ett leverantörsnätverk förenklar affärsprocesser, kommunikation och förbättrad effektivitet för hantering av utgifter. Det är en plats där dina leverantörer kan registrera, registrera och uppdatera sina uppgifter på en enda, molnbaserad plats, vilket hjälper dig att få kontroll över all synlighet av dina leverantörsdata.

Förbättra samarbetet med leverantörerna.

 • Behandla leverantörernas förfrågningar om ändringar av huvuddata
 • Tillåta att beställningar visas i portalen.
 • Ta emot och godkänna ändringar i inköpsordrar
 • Ge information om fakturastatus och betalning
 • Samarbeta med leverantörer för att lösa problem

En självbetjäningsportal speciellt för leverantörer.

 • Skapa och underhåll företagsuppgifter och användare
 • Visa och svara på inköpsordrar från Medius Procurement.
 • Omvandla inköpsorder till fakturor
 • Skicka fakturor som PDF-filer eller genom att skriva in uppgifter i ett formulär
 • Visa fakturastatus och betalningsinformation

Frågor och svar om leverantörshanteringssystem

Ett leverantörshanteringssystem integreras med er inköps- och fakturaprocess så att ni kan hantera leverantörsinformation, utvärderingar, resultat och risk på ett och samma ställe. Systemet innehåller verktyg för att hantera information, kommunikation och relationer till leverantörer på ett smidigare, mer tillgängligt och korrekt sätt.

Ett leverantörshanteringssystem eliminerar kostsamma och tidskrävande manuella processer för att hantera leverantörsinformation. Istället lägger man här ansvaret på leverantörerna att registrera och uppdatera sin information i en säker, digital självbetjäningsportal.

Med ett system för leverantörshantering samlar man in viktig leverantörsinformation baserat på leverantörstyp. Detta kan innefatta detaljerade frågeformulär och legala krav. På så sätt säkerställs att företagets master data för leverantörer är uppdaterat och korrekt vilket minskar risken att arbeta med leverantörer som inte lever upp till företagets krav.

Med ett leverantörshanteringssystem samlas all information om leverantörerna på ett ställe, så att du har full insyn och kontroll över att de leverantörer du arbetar med lever upp till era krav. De viktigaste funktionerna är:

 • Snabbt att komma igång, vanligtvis på några veckor (istället för månader)
 • Självbetjäningsverktyg för leverantörerna minskar arbete och kostnader för inköpsavdelningen
 • Kräver ingen integration till affärssystemet
 • Minskar risken att arbeta med leverantörer som inte lever upp till företagets krav
 • Eliminerar pappersbaserad och manuell hantering av leverantörsinformation
 • Standardintegrationer med tredjepartslösningar för tex riskutvärdering

Våra kunder säger det bäst

Vi arbetar med fler än 4000 leverantörer och Medius förbättrar verkligen vår process för riskhantering genom att säkerställa att bara de som har behörig certifiering kan samarbeta med oss.

Matthew Paul
Group Commercial Manager at Barratt Developments PLC

Redo att prova Medius?

Klicka här för att komma i kontakt med våra experter

Boka Demo Kontakta oss