Effektivare hantering av leverantörer och minskad risk

Medius Supplier Management hjälper dig att snabbt lägga upp nya leverantörer och upprätthålla korrekt information. Du sparar värdefull tid, tar tillbaka kontrollen över leverantörsdata och minskar risken att använda leverantörer som inte lever upp till era krav.

Varför Medius Supplier Onboarding?

Spara tid

Registrera och hantera leverantörsinformation snabbt och enkelt med en digital lösning. Låt era leverantörer sälva ladda upp och uppdatera sin information i vårt verktyg så får du tid över till att fokusera på det som är viktigt.

Minska risk

Vårt leverantörshanteringssystem samlar in viktig information och regulatoriska krav för att säkerställa att er master data alltid är uppdaterad och korrekt.

Förbättra insyn

Den integrerade leverantörsportalen ger dig full insyn över alla transaktioner hos dina leverantörer och gör det enkelt för dem att uppdatera sin information.

Ta kontroll över er leverantörsdata, minska risk och förbättra uppföljningen

Vanliga utmaningar för leverantörshantering In 2021:

 • 56% av inköpscheferna säger att kritiska leverantörer har gått i konkurs eller haft stora svårigheter under 2021*
 • 41% av inköpscheferna har påskyndat leveranser för att hjälpa kritiska leverantörer att hålla sig flytande*
 • 36% av inköpscheferna upplever att leverantörer inte klarar att leva upp till nya krav*

*Källa: Deloitte: 2021 Global Chief Procurement Officer Survey

Riskerna med att inte ha en lösning på plats

 • Avsaknad av, eller osäker status på, obligatorisk information kring era leverantörer
 • Leverantörer som inte lever upp till krav eller utgör en risk för verksamheten fångas inte upp
 • Omöjligt att identifiera överhängande risker och förbättringsområden
 • För mycket tid läggs på icke värdeskapande aktiviteter

Fördelarna med Medius Supplier Management

 • Leverantörerna lägger själva upp sin information i verktyget
 • Minskad risk genom att låta leverantörerar ladda upp ackrediteringar, certifieringar och annan nödvändig information som behövs för att skydda er verksamhet
 • Stöd för att upprätthålla en bra och positiv relation till era leverantörer
 • Upplev tidsbesparingar och fördelar direkt! Det är enkelt att komma igång med vårt verktyg både för administratörer och slutanvändare

Minska risken med en komplett bild av era leverantörer

 

Funktioner i Medius Supplier Management

En central hub för all leverantörsinformation

Medius Supplier Management är designat för att låta era leverantörer registrera och underhålla sin information via en dedikerad självbetjäningsportal. För ditt team betyder det att ingen behöver lägga tid på att uppdatera kritisk leverantörsinformation samtidigt som datakvaliteten ökar.

Eftersom allt är molnbaserat har ni tillgång till data när som helst, varifrån som helst. Och utan risk att data förloras. 

Supplier Management - Directory screen

Förstora bild

Supplier Management - Record screen

Förstora bild

Funktioner i Medius Supplier Management

Verktyg för att effektivisera leverantörshanteringen

Vår lösning hjälper dig att accelerera registrering av nya leverantörer, minimera manuell datainmatning, enkelt jämföra olika leverantörer och effektivisera kommunikationen med leverantörerna. Allt för att göra er leverantörshantering lite mer hanterbar.

Du får verktyg som hjälper er att spara och validera leverantörsinformation under onboarding-fasen. Exempelvis har vi en stabil integration till Dun & Bradstreet för att hjälpa dig att förstå och utvärdera eventuella risker.

Funktioner i Medius Supplier Management

Verktyg för att utvärdera leverantörernas resultat

Med vårt leverantörshanteringssystem kan du hålla kolla på dina leverantörers resultat, hantera utvärderingsprocesser digitalt och slippa den tidskrävande uppgiften att manuellt samla in feedback.

Du kan snabbt sätta upp enkäter till inköparna och skapa styrkort för att mäta leverans mot viktiga nyckeltal. På så sätt kan du samla in både intern feedback och information från dina leverantörer på bara några timmar istället för veckor.

Supplier Management - Responses screen

Förstora bild

Fördelarna med Medius Supplier Management

1
Bättre leverantörsdata utan att du behöver jobba hårt

Vi hjälper dig att effektivisera hanteringen av era leverantörer, hela vägen från att sätta upp en ny leverantör till det löpande arbetet och utvärdering. Leverantörerna har hela tiden full insyn i ert samarbete så att du slipper många tidskrävande arbetsuppgifter. Låt leverantörerna själva ladda upp sin information i vår självbetjäningsportal, inklusive legala krav och certifieringar, med hjälp av robusta frågeformulär. Medius säkerställer att er master data alltid är uppdaterad och korrekt.

2
Enkelt att komma igång, lätt att använda

Medius Supplier Management kan kombineras med andra moduler i Medius lösningssvit Medius Spend Management eller som ett fristående system för att endast hantera er leverantörsbas. Vår lösning är intuitiv och användarvänlig vilket gör att er inköpsavdelning och leverantörer kommer igång att använda det redan från dag ett.

3
Färre förfrågningar och smidigare fakturaprocess tack vare leverantörsportalen

Tack vare vår säkra, molnbaserade portal kan du ge era leverantörer full access till inköpsordrar, skicka fakturor och se status på transaktioner inklusive betalningar. När den här informationen finns tillgänglig för leverantörerna med ett enkelt klick behöver du inte längre lägga tid på att svara på frågor om status på inköpsordrar, fakturor och betalningar.

När leverantörerna skickar fakturor direkt via portalen kan dessa hanteras direkt utan något som helst manuellt arbete. Du kan till och med låta leverantörerna skapa en faktura utifrån en inköpsorder så att matchning görs automatiskt och fakturan betalas på kortast möjliga tid.

Medius Supplier Portal

Ett säkert system baserat på ett leverantörsnätverk förenklar processer, kommunikation och ökar effektiviteten för hela inköpsprocessen. Era leverantörer registrerar, laddar upp och uppdaterar sin information i en molnbaserad portal. Du får full kontroll och insyn i all data kring dina leverantörer.

Vanliga utmaningar för leverantörshantering

 • För mycket tid går åt till att via e-post och telefon samla in och uppdatera leverantörsinformation
 • Tråkigt att svara på leverantörernas frågor kring inköpsordrar, faktuor och status på betalningar
 • Krångligt att samla in information kring viktiga policys såsom CSR och GDPR

Riskerna med att inte ha en lösning på plats

 • Bristfällig eller inkorrekt information om leverantörerna
 • Slöseri med tid när leverantörsinformation registreras manuellt
 • Dagliga förfrågningar från leverantörer

Fördelarna med Medius Supplier Portal

 • Enklare hantering av master data och mindre risk för inmatningsfel
 • Spara tid och pengar genom att använda självbetjäningsverktyg
 • Ökad effektivitet och snabbare fakturahantering

Frågor och svar om leverantörshanteringssystem

Ett leverantörshanteringssystem integreras med er inköps- och fakturaprocess så att ni kan hantera leverantörsinformation, utvärderingar, resultat och risk på ett och samma ställe. Systemet innehåller verktyg för att hantera information, kommunikation och relationer till leverantörer på ett smidigare, mer tillgängligt och korrekt sätt.

Ett leverantörshanteringssystem eliminerar kostsamma och tidskrävande manuella processer för att hantera leverantörsinformation. Istället lägger man här ansvaret på leverantörerna att registrera och uppdatera sin information i en säker, digital självbetjäningsportal.

Med ett system för leverantörshantering samlar man in viktig leverantörsinformation baserat på leverantörstyp. Detta kan innefatta detaljerade frågeformulär och legala krav. På så sätt säkerställs att företagets master data för leverantörer är uppdaterat och korrekt vilket minskar risken att arbeta med leverantörer som inte lever upp till företagets krav.

Med ett leverantörshanteringssystem samlas all information om leverantörerna på ett ställe, så att du har full insyn och kontroll över att de leverantörer du arbetar med lever upp till era krav. De viktigaste funktionerna är:

 • Snabbt att komma igång, vanligtvis på några veckor (istället för månader)
 • Självbetjäningsverktyg för leverantörerna minskar arbete och kostnader för inköpsavdelningen
 • Kräver ingen integration till affärssystemet
 • Minskar risken att arbeta med leverantörer som inte lever upp till företagets krav
 • Eliminerar pappersbaserad och manuell hantering av leverantörsinformation
 • Standardintegrationer med tredjepartslösningar för tex riskutvärdering

Våra kunder säger det bäst

Vi arbetar med fler än 4000 leverantörer och Medius förbättrar verkligen vår process för riskhantering genom att säkerställa att bara de som har behörig certifiering kan samarbeta med oss.

Matthew Paul
Group Commercial Manager at Barratt Developments PLC

Redo att prova Medius?

Klicka här för att komma i kontakt med våra experter

Boka Demo Kontakta oss