MediusGo E-Invoice är en tilläggsmodul till MediusGo och är en komplett lösning för utgående fakturor. Du kan skicka dina fakturor till alla kunder oavsett format och hela flödet sker automatiskt – direkt från ditt affärssystem till kunden. Med hjälp av den komplettera lösningen kan du även automatisera påminnelse och kravhanteringen för fakturorna samt hantera inkassohanteringen.

Fördelarna med att skicka e-faktura:

Det är en säker och enkel lösning för att ta emot och skicka fakturor digitalt och du som fakturerar med e-faktura har mycket att vinna. Du får inte bara in dina pengar mycket snabbare och bidrar till en starkare likviditet, utan det är snabbt och enkelt samt minimerar fel då många av uppgifterna är förifyllda.

 • Du spar tid och slipper skriva ut, frankera och posta fakturorna.

 • Du får bättre kontroll över dina fakturor.

 • Dina kunder får fakturor snabbare.

 

 

 

 

 

Med MediusGo E-invoice erbjuder vi:

 

 • PDF-/e-faktura

När du skickar din faktura kan MediusGo E-invoice se om din mottagare kan ta emot fakturan i alternativa format. I första hand e-faktura och i andra hand PDF-faktura. Vi ställer därefter om flödet beroende på vad din kund önskar.

 • Pappersfaktura

Även om e-fakturor blir mer och mer vanliga, finns det många företag som fortfarande bara kan ta emot pappersfakturor. Därför tillämpar vi det endast när dina mottagare inte kan ta emot fakturorna i någon annan form.

 • Påminnelse och inkasso

Med MediusGo E-invoice väljer du själv hur du vill påminna dina kunder om att det är d ags att betala. Du kan naturligtvis enkelt sätta upp automatiska regler per kund för hur kravhanteringen skall ske. Med automatik i alla led sköter sig kravhanteringen utan att du måste lägga tid på den. Har du egen eller redan avtalad kravhantering kan du självklart styra hanteringen dit.

 • Aktivitering

Målet är att du ska jobba med så lite papper som möjligt. I vår relationssökningsmotor sker dagligen en stor mängd uppdateringar av sändare och mottagare som finner varandra i elektroniska fakturaformat.


Fler tilläggsmoduler till MediusGo

MediusGo effektiviserar din fakturahantering utan dolda kostnader. Du väljer helt enkelt den paketering och de tilläggsmoduler som passar dig, och sedan vet du exakt vad du ska betala varje månad. Support ingår alltid.

MediusGo Expense

MediusGo Expense är ett digitalt verktyg som gör utläggshanteringen enklare och snabbare för användaren, chefen och ekonomi- och löneavdelningen. Du får även bättre insikt och kan förutse kostnader eftersom du får utläggsrapporterna löpande istället för i slutet av månaden.

 

MediusGo Contract

MediusGo Contract är en tilläggsmodul till MediusGo Invoice. Det webbaserade arkivet gör det säkrare och smidigare att lagra och återsöka olika typer av avtal. Om du exempelvis vill kontrollera att priset på en faktura är avtalsenligt så klickar du enkelt fram avtalet direkt från MediusGo Invoice. Du får även automatiska påminnelser när avtal håller på att löpa ut.

Vi erbjuder även följande tilläggsmoduler: Image

Vi erbjuder även följande tilläggsmoduler:

 

 • MediusGo Capture – din egen tolkningsmotor

 • Extern tolkning och verifiering

 • Extern skanning, tolkning och verifiering

 • Matchning av inköpsorder

 • Integration med andra tredjepartssystem än affärssystemet

Vi erbjuder även följande tilläggsmoduler: Image

Du kanske är intresserad av att lära dig mer

MediusGo - enkel fakturahantering för små och medelstora företag Listing Image
Salinity får full kontroll över sin fakturahantering med MediusGo Listing Image
Produktblad MediusGo Expense Listing Image

Du kanske är intresserad av att lära dig mer

Redo att prova MediusGo?