Vad innebär attestera fakturor?

Attestera fakturor (Invoice approval) innebär granskning och godkännande av leverantörsfakturor innan de bokförs som en kostnad i företagets ERP-system och skickas för betalning.

Vad innebär attestera fakturor? Image

Företag och organisationer har vanligtvis interna regler för vem som har rätt att godkänna vissa typer av kostnader och upp till en viss beloppsgräns. Sådana auktorisationsrättigheter kan definiera vem som är auktoriserad att godkänna en kostnad på företagets vägnar. Till exempel kan en ägare av ett kostnadsställe ha tillstånd att godkänna kostnader för det kostnadsstället upp till ett visst belopp. Eventuella kostnader som överstiger den beloppsgränsen måste sedan godkännas av CFO och / eller VD innan fakturan kan betalas.  

Om företaget använder en AP invoice automation lösning, kan sådana behörighetsrättigheter konfigureras i systemet så att fakturor automatiskt distribueras till rätt person (er) för granskning och godkännande. 

Accounts payable software som ska betalas gör det också lättare för auktoriserade godkännare genom att presentera fakturainformationen i digitalt format, vanligtvis med föreslagen kodning som fylls i automatiskt baserat på kontoplanen och reglerna konfigurerade av företaget. På så sätt kan fakturor godkännas snabbt och enkelt med en dator eller mobil enhet. 


Image

Redo att prova Medius?

Klicka här för att komma i kontakt med våra experter

Boka Demo Kontakta oss