Vad är fakturahantering?

Med fakturahantering avses hela processen för hantering av en leverantörsfaktura, från mottagandet till när den har bokförts i affärssystemet och är redo för betalning. Fakturahantering sköts av funktionen leverantörsreskontra inom ekonomiavdelningen.

Vad är fakturahantering? Image

Processen för fakturahantering startar med mottagande av en leverantörsfaktura. Leverantörsfakturor kan levereras i en mängd olika format - papper, PDF via e-post eller e-faktura. Fakturadata måste sedan digitaliseras och struktureras i ett standardformat. Ibland måste medarbetare på leverantörsreskontra manuellt stansa in data direkt i företagets affärssystem. Men idag använder de flesta företag en elektroniskt fakturahanteringslösning med automatiserad fakturascanning och datafångst.

Fakturabeloppen kodas sedan till rätt konto, projekt och / eller kostnadsställe, och fakturan distribueras till den ansvariga köparen eller budgetägaren för granskning och attestering. Med en elektronisk fakturahanteringslösning kan hela processen digitaliseras och automatiseras för snabbare och effektivare fakturahantering. 

Processen för fakturahantering

För att förstå vad fakturahantering innebär är det viktigt att lära sig de olika stegen i fakturahanteringsprocessen:  

  1. Fakturahanteringen börjar med mottagandet av en leverantörsfaktura  
  2. För att kunna bearbeta fakturor i ett digitalt arbetsflöde måste fakturadata extraheras och struktureras i ett standardiserat format.  
  3. Leverantörsreskontra, som ansvarar för fakturahanteringen, kommer sedan att tillämpa korrekt kontering av fakturabeloppen, antingen manuellt eller automatiskt med en fakturahanteringslösning som är förkonfigurerad med den specifika organisationens affärsregler.  
  4. Fakturahanteringen fortsätter med att attestera fakturan. Detta steg ser olika ut beroende på typ av faktura: omkostnadsfaktura eller orderbaserad faktura. För orderbaserade fakturor kan fakturahanteringsprocessen utföras beröringslöst med hjälp av automatiserad fakturamatchning via en lösning för elektronisk fakturahantering.

Redo att prova Medius?

Klicka här för att komma i kontakt med våra experter

Boka Demo Kontakta oss