Meningsfulde leverandørrelationer giver bedre indkøb

Det er vigtigt at opbygge stærke relationer til leverandørerne for at få succes med indkøbsstrategien, og derfor har din virksomhed brug for Medius Supplier Relationship Management. Vores værktøj hjælper dig med at prioritere vigtige relationer og få øget merværdi fra forsyningskæden.

Meningsfulde leverandørrelationer giver bedre indkøb Image
Centralisering af al leverandørkommunikation Icon
Centralisering af al leverandørkommunikation

Registrer, og spor alle leverandørinteraktioner på tværs af organisationen, så alle deler de samme oplysninger

Sammenlign forskellige leverandører hurtigt og effektivt Icon
Sammenlign forskellige leverandører hurtigt og effektivt

Opret hurtigt spørgeskemaer og scorecards for at evaluere leverandørernes resultater i forhold til de nøgletal, du har oprettet

Følg leverandørernes resultater via dashboards Icon
Følg leverandørernes resultater via dashboards

Sammenlign leverandørerne med hinanden med et omfattende sæt evalueringsværktøjer og dashboards, som gør det lettere at identificere muligheder for videreudvikling af relationer

Dette er en del af Medius Supplier Relationship Management:

Indbyggede skabeloner og scorecards Image

Indbyggede skabeloner og scorecards

Opbyg leverandørstyringsprocessen med Medius Supplier Relationship Management. Book møder, lav skræddersyede spørgeskemaer og scorecards ved hjælp af vores skabeloner. Planlæg derefter alt dette i systemet, så du kan forbedre leverandørrelationer på en organiseret, meningsfuld og konkret måde.

Indbyggede skabeloner og scorecards Image
Kategoriser, segmenter, og organiser virksomhedens leverandører Image

Kategoriser, segmenter, og organiser virksomhedens leverandører

Hold styr på leverandørerne ved hjælp af et niveauinddelt leverandørsystem. Rangordn leverandørerne ud fra deres betydning. Giv derefter indkøbsteamene mulighed for at pleje og udvikle leverandørrelationer og prioritere dem, der giver flest fordele.

Arranger leverandørmøder hurtigt og nemt Image

Arranger leverandørmøder hurtigt og nemt

Planlæg tilbagevendende møder med forskellige intervaller for at pleje leverandørrelationer og sende opfølgende kommunikation. Alle interaktioner registreres automatisk i systemet, så kolleger nemt kan overtage dialogen, hvis det er nødvendigt.

Arranger leverandørmøder hurtigt og nemt Image
Transparente leverandørrelationer med ét klik Image

Transparente leverandørrelationer med ét klik

Du skal blot klikke for at få vist en liste over leverandøraktiviteter i et bestemt datointerval. Undersøg leverandørdata baseret på kriterier såsom kommunikation, forretningsoplysninger, planlagte aktiviteter og andre vigtige statistikker – altid med en indsigt fra højeste niveau og ned til mindste detalje.

Integrer Medius Supplier Relationship Management med virksomhedens backoffice

 Image

Medius Connect indeholder forhåndskonfigurerede koblinger, der gør det hurtigt og nemt at integrere Medius AP Automation med virksomhedens ERP-løsning.

  • Implementer en eller flere Medius-løsninger, herunder AP Automation, og opret nemt forbindelse til virksomhedens ERP-løsning eller backoffice-system
  • Skab en stabil integration med virksomhedens ERP-løsning ved hjælp af færdigpakkede koblinger
  • Hold styr på koblingerne mellem Medius' løsninger og forskellige tredjepartssystemer i en brugervenlig grafisk grænseflade
 Image

Gør som disse organisationer, og brug Medius til at automatisere fakturahåndteringen:

NHS Logo
BRIO Logo
Santander Logo
Ceva Logistics Logo
Silver Eagle Logo
Raytheon Logo
Nissan Logo
Marc Jacobs Logo

Gør som disse organisationer, og brug Medius til at automatisere fakturahåndteringen:

Egenskaber ved leverandørrelationsstyring

Risikovurderinger

Leverandører kan segmenteres ud fra brugerdefinerede risikovariabler. Det hjælper med at afklare, hvilke partnere der udgør den mindste risiko på de vigtigste områder.

Præstationsvurderinger

SRM kan give brugeren mulighed for at analysere nøgletal for at foretage kvalitetsvurderinger.

Overholdelse af regler

Når et SRM-system fungerer korrekt, kan det bruge regelmotorer og scorekort for overholdelse til at reducere arbejdsbyrden og forbedre overholdelsen af de relevante protokoller.

Centraliseret samarbejde og sourcing

SRM-systemer kan anvende en central informationsdatabase til at konsolidere og distribuere kontrakter, følge overholdelsen og forbedre samarbejdet.

Se, hvad vores kunder siger om os

Nissan Source to Pay Case Study Listing Image
Barratt Developments case study Listing Image
How to extract more from your sourcing process Listing Image

Se, hvad vores kunder siger om os

Vil du vide mere? Download vores brochurer

Purchase requisition vs. purchase order - Why it matters Listing Image
Six Ways to Use AP and Payment Automation to Improve Supplier Relationships Listing Image
Accounts payable metrics within the retail industry Listing Image

Vil du vide mere? Download vores brochurer

Hvad er leverandørrelationsstyring?

Leverandørstyring er processen med at sikre, at virksomheden modtager maksimal værdi for de penge, som organisationen betaler sine leverandører. En kontrakt mellem en leverandør og dennes kunde kan gennemgå mange trin i sin livscyklus. Software til leverandørrelationsstyring (SRM, Supplier Relation Management) kan gøre det langt nemmere at administrere hele relationen.

SRM-softwaresystemer holder leverandørerne kompatible ved at følge deres aktiviteter og afdække eventuelle problemer med leveringsevnen. Den er designet til at håndtere relationer lige fra den første kontakt til de løbende indkøbscyklusser. I og med at softwaren administrerer leverandøroplysninger i stedet for kundeoplysninger, har dataene et andet fokus. Softwaren er målrettet mod materialedatabaser, ratings og meget mere.