• Endast 37% av beslutsfattarna inom ekonomi säger att de och deras kollegor är nöjda med sin roll.

  • 24% säger att deras avdelning är så upptagen att de oroar sig för att folk är på väg att sluta.

  • 23% säger att deras team har en hög personalomsättning.

Det här är trist.


Det är oacceptabelt att ha arbete som inte är meningsfullt och som man inte förstår.

  • 19% känner att deras jobb består av enformiga och omotiverande uppgifter.

  • 20% tror att det inte finns någon möjlighet till utveckling för dem.

  • 44% - mindre än hälften - av teamen använder automatisering.

Vad har du att klaga över?

Varje heltidsanställd i ekonomiteamet är ansvarig för 23 500 fakturor per år. Här är mer utmaningar de står inför:

finance-team member stats

Vad händer om vi gör oss av med den repetitiva delen?

Människor vill ha en bättre balans mellan arbete och fritid, utmanande arbete och tydlig utveckling. Enformiga uppgifter passar helt enkelt inte in. Autonom fakturahantering passar å andra sidan perfekt - det hjälper anställda att växa i sina roller och röja vägen till framsteg.

Redo att prova Medius?

Klicka här för att komma i kontakt med våra experter

Boka Demo Kontakta oss