Tidigare genomförda MediusGo-utbildningar

2024-05-15

Tittarnas val - Dashboard och sökfunktionen

2024-04-16

Expense - utläggshantering

2024-03-13

Tittarnas val - Genomgång Nya MediusGo gränssnittet

2024-02-07

Er resa till värdet

2024-01-16

Stänga bokföringsår

2023-12-13

Tittarnas val - Övergripande genomgång av Administrationsportalen

2023-11-15

Hur du optimerar ditt arbetssätt

2023-10-11

Tittarnas val - Nya gränssnittet

2023-09-13

Jobba smartare med din datafångst

2023-05-31

Introduktion av MediusGo i Azure

2023-05-11

Optimering

2023-04-27

Nya applikationen

2023-03-16

Best Practice bokslut

2023-02-09

Avvikelser och Kundportalen

2023-01-19

Capture

2022-05-19

Funktioner i arbetsflödet

2022-04-28

Avvikelesehantering

2022-03-24 

Flytt till Azure