Meningsfulla leverantörsrelationer ger bättre inköp

Det är viktigt att bygga upp starka relationer med leverantörerna för att lyckas med inköpsstrategin, och det är därför ditt företag behöver Medius Supplier Relationship Management. Vårt verktyg hjälper er att prioritera viktiga relationer och få ett ökat mervärde från leverantörskedjan.

Meningsfulla leverantörsrelationer ger bättre inköp Image
Centralisera all leverantörskommunikation Icon
Centralisera all leverantörskommunikation

Registrera och spåra alla leverantörsinteraktioner inom hela organisationen så att alla delar samma information

Jämför olika leverantörer snabbt och effektivt Icon
Jämför olika leverantörer snabbt och effektivt

Skapa snabbt enkäter och styrkort för att utvärdera leverantörernas resultat mot de nyckeltal ni satt upp

Följ leverantörernas resultat via dashboards Icon
Följ leverantörernas resultat via dashboards

Jämför och ställ leverantörer mot varandra med en omfattande uppsättning utvärderingsverktyg och dashboards så att det blir enklare att identifiera möjligheter att ytterligare utveckla relationen

Det här ingår i Medius Supplier Relationship Management:

Inbyggda mallar och styrkort Image

Inbyggda mallar och styrkort

Bygg upp processen för leverantörshantering med Medius Supplier Relationship Management. Boka möten, skapa skräddarsydda frågeformulär och styrkort med hjälp av våra mallar. Schemalägg sedan allt detta i systemet så att ni kan förbättra leverantörsrelationerna på ett organiserat, meningsfullt och konkret sätt.

Inbyggda mallar och styrkort Image
Kategorisera, segmentera och organisera företagets leverantörer Image

Kategorisera, segmentera och organisera företagets leverantörer

Håll reda på leverantörerna med hjälp av ett nivåindelat leverantörssystem. Rangordna leverantörerna utifrån hur viktiga de är. Ge sedan inköpsteamen möjlighet att vårda och utveckla leverantörsrelationerna och prioritera dem som ger flest fördelar.

Organisera leverantörsmöten snabbt och enkelt Image

Organisera leverantörsmöten snabbt och enkelt

Boka in återkommande möten med olika frekvens för att vårda leverantörsrelationerna och skicka uppföljningskommunikation. Alla interaktioner registreras automatiskt i systemet, så att kollegorna enkelt kan ta över samtalet om så behövs.

Organisera leverantörsmöten snabbt och enkelt Image
Transparenta leverantörsrelationer med ett klick Image

Transparenta leverantörsrelationer med ett klick

Bara klicka för att visa en lista över leverantörsaktiviteter med ett visst datumintervall. Undersök leverantörsdata utifrån kriterier som kommunikation, företagsinformation, planerade aktiviteter och annan viktig statistik – alltid med insyn från högsta nivå ned till minsta detalj.

Integrera Medius med företagets backoffice-system

 Image

Koppla enkelt ihop Medius Supplier Relationship Management med företagets affärssystem eller andra backoffice-system med hjälp av Medius Connect.

  • Alla Medius lösningar kan snabbt och smidigt kopplas till existerande infrastruktur
  • Vi erbjuder förpaketerade kopplingar till de flesta affärssystem, mindre jobb för er IT-avdelning
  • Vår Success Portal innehåller all teknisk dokumentation och resurser för att komma igång med och hantera integrationer
 Image

Gör som de här organisationerna och använd Medius för att jobba närmare era leverantörer

NHS Logo
BRIO Logo
Santander Logo
Ceva Logistics Logo
Silver Eagle Logo
Raytheon Logo
Nissan Logo
Marc Jacobs Logo

Gör som de här organisationerna och använd Medius för att jobba närmare era leverantörer

Funktioner för hantering av leverantörsrelationer

Riskbedömningar

Leverantörer kan delas in utifrån användardefinierade riskvariabler, vilket kan vara användbart för att fastställa vilka partner som utgör de lägsta riskerna inom de viktigaste områdena.

Utvärdering av prestanda

Med hjälp av SRM kan användarna analysera nyckeltal för prestanda i syfte att utvärdera kvaliteten.

Efterlevnad av regler

När en SRM-lösning fungerar som den ska kan den använda regelmotorer och styrkort för efterlevnad av regler och på detta sätt minska belastningen och förbättra efterlevnaden av avtal.

Centraliserat samarbete och inköp

SRM-system kan använda en central informationsdatabas för att konsolidera och fördela avtal, spåra efterlevnad och förbättra samarbetet.

Se vad våra kunder säger om oss

Nissan Source to Pay Case Study Listing Image
CEVA Logistics case study Listing Image
Barratt Developments case study Listing Image

Se vad våra kunder säger om oss

Får vi bli din nya leverantör? Ladda ner våra guider för att ta reda på hur

Medius Supplier Relationship Management Product Guide Listing Image
Medius Supplier Relationship Management Product Sheet Listing Image
Medius Spend Management overview Listing Image

Får vi bli din nya leverantör? Ladda ner våra guider för att ta reda på hur

Vad är hantering av leverantörsrelationer?

Leverantörshantering är en process som säkerställer att maximalt värde erhålls för den ersättning som ett företag betalar till sina leverantörer. Ett avtal mellan en leverantör och dess kund passerar vanligtvis många stadier under sin livscykel. Med en programvara för hantering av leverantörsrelationer, SRM (Supplier Relationship Management ), blir det betydligt enklare att hantera relationerna med leverantörerna.

SRM-programvaran säkerställer att leverantörerna efterlever kraven genom att hålla koll på deras verksamhet och uppdaga eventuella prestandaproblem. Programvaran är särskilt utformad för att kunna hantera relationer hela vägen, från den inledande kontakten till löpande inköpscykler. Eftersom programmet snarare hanterar leverantörsinformation än kundinformation blir fokuset ett annat. I systemet blir materialdatabaser, klassificeringar osv. centrala parametrar.