Save the date

Medius Customer Day 2024

 

Svenska  English

Save the date

Medius Customer Day är en möjlighet att byta erfarenheter med andra Medius kunder, umgås med kollegor i branschen och få tips på hur du får ut mer av din nuvarande Medius-lösning.  10 oktober 2024 | Stockholm

Ett heldagsevent, kl 10-17 + mingel

23 oktober 2024 | Århus

Ett heldagsevent, kl 9-15 + aktivitet

13 november 2024 | Oslo

Eftermiddag, kl 13-17, med efterföljande middag


Registrering

Registreringen öppnar 27 augusti i samband med att inbjudan går ut.

Våra event är kostnadsfria. Antalet platser är begränsat, så vi förbehåller oss rätten att vid behov hålla antalet deltagare per företag till två personer.

Agenda

Presenteras för respektive event i augusti. De ämnen som tas upp vänder sig huvudsakligen till beslutsfattare inom ekonomi, inköp och IT. 

Räkna med en intressant dag där du får veta mer om vad som händer i branschen, de senaste trenderna och hur Medius tillsammans med våra partners kan hjälpa er att utvecklas.

Kunddagarna sker huvudsakligen på lokala språk, men det kan förekomma presentationer på engelska.

Hoppas du har möjlighet att delta! 

Save the date

Medius Customer Day is an opportunity to exchange experiences with other Medius customers, socialize with colleagues in the industry and get tips on how to get more out of your Medius solution.10 October 2024 | Stockholm

Full-day event, 10:00-17:00 + afterwork

23 October 2024 | Århus

Full-day event, kl 9:00-15:00 + activity

13 November 2024 | Oslo

Afternoon, 13:00-17:00, followed by dinner


Registration

The registration opens on 27 August when the invites are sent out.

These events are free of charge. The number of seats is limited, so we reserve the right to limit the number of attendees per company to two if needed.

Agenda

Presented for each event in August. The topics covered are mainly aimed at decision makers in finance, purchasing and IT.

You can look forward to an interesting day where you will learn more about what is going on in the market, catch up on the latest trends and find out how Medius, together with our partners, can help you grow.

The Customer Days will take place in local languages, but presentations in English may occur.

We hope you will be able to join us!