Vad innebär invoice scanning?

Invoice scanning är processen där leverantörsfakturor i olika format skannas för att digitalisera och fånga fakturainformationen. Företagen kan hantera fakturasökning internt med hjälp av en skanner och en datainsamlingslösning eller outsourca fakturasökning till en extern part.  

Invoice scanning och datainsamling krävs för att kunna arbeta med AP-invoice automation, där leverantörsfakturor behandlas i ett digitalt arbetsflöde som är helt eller delvis automatiserad. Företrädesvis väljer du ett program för skanning av fakturor som ingår eller integreras i din AP-automatiseringslösning så att hela fakturaprocessen hanteras i ett strömlinjeformat arbetsflöde. 


App image

Redo att prova Medius?

Klicka här för att komma i kontakt med våra experter

Boka Demo Kontakta oss