GUIDEr & Rapporter

Ardent Partners' AP Mätetal för leverantörsreskontra 2024

Ardent Partners' AP Metrics that matter 2024 cover

I den här rapporten har Ardent Partners sammanställt de bästa och mest använda riktmärkena för leverantörsreskontra i branschen, som finns i deras årliga marknadsrapport "The 2023 State of ePayables: Banar väg för en smartare framtid". Förutom att beskriva och definiera de KPI:er som är kärnan i AP-avdelningarnas prestationsmätningar, beskriver Ardent Partners de trender de har sett bland de mätvärden som rapporterats av respondenter från hela världen och vad de anser att detta indikerar eller förutsäger för det kommande året när det gäller ePayables-processerna

"Nästan tre fjärdedelar av alla ledare inom Leverantörsreskontra, P2P och ekonomi har identifierat smartare system som den nya innovation som kommer att ta deras organisationer till nästa nivå. År 2024 är det tydligt att AI kommer att vara en viktig teknik i dessa system."

Sedan 2010 har Ardent Partners genomfört fler marknadsundersökningar inom ePayables än något annat företag eller konsultbolag i branschen. Under den tiden har Ardent benchmarkat tusentals organisationer inom alla aspekter av deras fakturahanteringsprogram.

Ladda ner rapporten för att få en tydlig bild av de viktigaste mätvärdena och riktmärkena som ekonomiavdelningar bör använda för att utvärdera sin framgång.

Ladda ned rapport

 

Ladda ned rapporten:

Observera att rapporten endast är tillgänglig på engelska

Ladda ned nu

4 steg för att nå bäst i klassen i "AP Metrics that Matter:"

Identifiera områden för förbättring:

Genom att jämföra era resultat med branschriktmärken kan ni identifiera områden där era fakturahanteringsprocesser är mindre effektiva jämfört med andra. Det kan handla om allt från en högre kostnad per faktura till en längre handläggningstid för fakturor.

 

Sätt ambitiösa men ändå realistiska mål:

Benchmarks ger ett sammanhang för dina prestationsmätningar. Genom att förstå hur dina konkurrenter och kollegor presterar kan du sätta upp realistiska men ändå ambitiösa mål för ditt ekonomiteam. Detta hjälper till att sträva efter ständiga förbättringar.

53% listar förbättrad rapportering och dataanalys för leverantörsreskontra som den viktigaste punkten på sin strategiska agenda 2024.

Fatta datadrivna beslut:

Genom att följa dina egna KPI:er över tid kan du övervaka utvecklingen mot dina mål. Att jämföra med riktmärken ger ytterligare insikt, så att du kan utvärdera dina framsteg i förhållande till branschen. Denna datadrivna metod hjälper till att fatta välgrundade beslut om processförbättringar och resursallokering.

 

Förbättra leverantörsrelationerna och utnyttja rabatter vid tidig betalning:

Genom benchmarking och övervakning av trender i fakturans livscykel och leverantörsbetalningar kan du bedöma dina betalningsvillkor och hur de påverkar ditt kassaflöde för att prioritera åtgärder som gynnar ditt företag som helhet. Genom att känna igen och agera på dessa trender kan du förbättra leverantörsrelationerna och eventuellt låsa upp rabatter för tidig betalning, vilket leder till kostnadsbesparingar.

Varför mäta nyckeltal för leverantörsreskontra?

I dagens affärsmiljö är det viktigt att ha tillgång till korrekta data i realtid för att kunna förstå nuläget och fatta välgrundade beslut om framtiden. Detta gäller särskilt för leverantörsreskontra- och ekonomiteamen, som ansvarar för att hantera ett företags finansiella åtaganden.

Genom att spåra nyckeltal (KPI:er) kan ekonomavdelningen få värdefulla insikter om hur effektiva deras processer är. Informationen kan användas för att identifiera förbättringsområden, sätta upp och uppnå mål samt kommunicera värdet av ekonomiavdelningen till resten av verksamheten.

Redo att prova Medius?

Klicka här för att komma i kontakt med våra experter

Boka Demo Kontakta oss