Financial Professional Census Report- ekonomiavdelningens utmaningar

I alla företag, stora som små, hanterar ekonomiavdelningen några av de viktigaste funktionerna – vilket gör det möjligt för dessa verksamheter att snabbt förbättra kontrollen, minska risker, höja effektiviteten och dra ner på kostnader. Detta stora ansvar medför oundvikligen risker och svårigheter som kan förstärkas i tider av ekonomisk osäkerhet.

Detta fick Medius att vilja lära sig mer om de specifika utmaningar som ekonomiteam står inför idag. För att få en mer fullständig bild inledde Medius ett samarbete med Censuswide för att kartlägga 2 750 ekonomichefer på de största marknaderna i Nordamerika, Europa och Asien, vilket resulterade i rapporten The Financial Professional Census.

Rapporten undersöker de viktigaste utmaningarna för ekonomiteam under 2022, som t.ex.:

  • Ökad risk för bedrägerier
  • Sena leverantörsbetalningar
  • Ansträngda relationer vid upphandling
  • Att behålla duktiga medarbetare

Ladda ned hela rapporten idag.

Ladda ned rapport

Redo att prova Medius?

Klicka här för att komma i kontakt med våra experter

Boka Demo Kontakta oss