En ekonomichefs reflektioner - automatiserade arbetssätt

Med utgångspunkt i otaliga möten med kunder och potentiella kunder har vi sammanfattat de gemensamma nämnarna i deras berättelser kring utvecklingen från en manuell eller halvautomatisk fakturahantering till en modern, touchless process. Vår fiktiva ekonomichef, vars berättelse har sina rötter i berättelser från verkligheten, reflekterar över milstolpar under resans gång och erbjuder sina kollegor insikter om gemensamma problem, lärdomar och förväntningar på vad tekniken kan göra för deras arbete och deras team. Dessa utdrag tar bara upp en liten del av det kaos som kan drabba det hårt arbetande ekonomiteamet som ofta får släcka bränder, jaga godkännanden samtidigt som de sköter det dagliga arbetet och försöker se till att företagets ekonomi fungerar.

Ladda ned guideplant icon