Annikas redovisningsbyrå sparar tid åt sina kunder med MediusGo

 

Skanska logo

Om Annikas redovisningsbyrå

Fördelar med MediusGo

  • Bättre transparens i fakturaflödet
  • Minskar papperarbete
  • Snabbare attestflöde

Vad är Annikas redovisningsbyrå?

Annikas redovisningbyrå riktar sig i första hand mot små och medelstora företag.  En del kunder sköter de helheten åt medan vissa vill göra en del själva.

Vad var utmaningen?

För att kunna underlätta för sina kunder behövde Annikas redovisningsbyrå en fakturahanteringslösning som kan hantera flera kunders outsourcade fakturahantering. Det spar tid och ökar lönsamheten för redovisningsbyrån.

Hur hjälpte vi?

MediusGo gjorde fakturaflödet mer transparent och ökade automatiseringen av fakturahanteringen.

Annikas redovisningsbyrå hjälper kunderna växa

Annikas redovisningsbyrå hjälper många kunder med hela eller delar av ekonomiprocesser och redovisning. För att stötta i det arbetet och för att växa själva och kunna ta emot fler kunder, arbetar de med att automatisera sina processer. Se hur Annika tycker arbetet med MediusGo har fungerat.

“MediusGo har lett till betydligt mindre hantering av fakturor och våra kunder får en fördel av att kunna gå in och söka på gamla fakturor.”

Annika Andersson
Grundare, Annikas redovisningsbyrå