K-Bygg kapar tid i fakturaprocessen med automatiserad datafångst

K-Bygg är en del av Kesko som är en av Europas största handelskoncerner. Kesko sysselsätter cirka 45 000 anställda i 1800 butiker i Sverige, Finland, Norge, Estland, Lettland, Litauen och Polen. Under 2022 omsatte koncernen 16 miljarder euro.

K-Bygg kundberättelse

Framgångsrik automatisering av fakturaflödet

Fakta om K-Bygg

Fördelar med Medius

  • Med Medius Capture har en K-Bygg en lösning som hela tiden blir bättre och smartare ju fler fakturor som hanteras.
  • Digitaliserade godkännandeprocesser sparar tid och ökar kontrollen

“Tack vare Medius Capture kan vi verifiera att e-fakturorna har lästs in på rätt sätt och enkelt korrigera om någon information har hamnat i fel fält. Det sparar oss väldigt mycket tid senare i processen.”

Sandra Silvander

Leverantörsreskontra, K-Bygg

En perfekt position för fortsatt framgång:

  • Via Elevate-programmet får K-Bygg löpande stöd från en dedikerad expert från Medius med att identifiera förbättringsområden, mäta nyckeltal och optimera processer för att öka automatiseringen.
  • Bättre hantering av datafångst med Medius Capture
  • Stora tidsbesparingar i hela organisationen tack vare digitaliserade arbetsflöden

Redo att prova Medius?

Klicka här för att komma i kontakt med våra experter

Boka Demo Kontakta oss