MediusGo skapar större effektivitet för Skanska genom automatisering av leverantörsreskontra

Skanska Kommersiell Utveckling är ett av de största svenska byggföretagen och hanterar tusentals projekt varje år. Med en manuell process för mottagande och godkännande av fakturor fanns det stora möjligheter till effektivisering av fakturahanteringen. Skanskas IT-chef förklarar hur Medius lösning MediusGo skapade bättre kontroll, synlighet och tidsbesparing.

Skanska logo
Skanska logo

Om Skanska

Fördelar med MediusGo

  • Snabbare fakturahantering
  • Bättre attestflöde
  • Mer kontroll över fakturaflödet

Vad är Skanska?

Skanska är en världsledande projektutvecklings- och byggkoncern som hanterar projekt som sträcker sig från kommersiella landmärken till bostadshus.

Vad var utmaningen?

Med ett manuellt, pappersbaserat system hanterade personalen högar av papper, borttappade fakturor och tidskrävande steg för attest.

Hur hjälpte vi?

MediusGo eliminerade manuella uppgifter och skapade en automatiserad miljö som var kopplad över företagets olika platser. Med bättre synlighet kunde betalningar bearbetas snabbare och enklare.

Skanska bygger smart fakturahantering med MediusGo

Från start för mer än 100 år sedan har Skanska vuxit till ett stort globalt företag för projektutveckling och bygg. De är skickliga på att bygga några av världens största och mest komplexa strukturer, men företagets redovisningsteam i Sverige använde fortfarande tidskrävande manuella system. Magnus Blomberg, CIO, förklarar hur MediusGo skapade ett automatiserat arbetsflöde som förbättrade effektiviteten.

“Innan vi började använda MediusGo hade vi mycket manuell fakturahantering. Fakturor försvann hela tiden och det var inte effektivt. Med MediusGo har vi alltid kontroll över var fakturorna är. Personalen är nöjd med systemet, både i fakturahanteringsprocessen och i kärnverksamheten”

Magnus Blomberg
CIO, Skanska Commercial Development Nordic AB