Hvad er din største udfordring med fakturahåndtering lige nu?

Manglende synlighed og kontrol over regnskabsprocesser

Inkonsistente betalingsprocesser og leverandørforhold

Problemer med at spore udgifter, overvåge likviditeten og overholde frister for økonomisk rapportering

Risiko for bedrageri og sikkerhed i forbindelse med manuel fakturahåndtering

Fejlbetalinger eller tab af rabatter

Integration med andre økonomisystemer og processer

Overgang fra papirfakturaer til e-fakturaer og -betalinger

Manglende synlighed og kontrol over regnskabsprocesser.

Mange organisationer mangler overblik og kontrol over regnskabsprocesserne, hvilket kan true virksomhedens økonomiske stabilitet og effektivitet. Begrænset overblik og kontrol gør det udfordrende at følge pengestrømme, udgifter og økonomisk rapportering, samt at betale leverandører til tiden. Automatisering og digitale teknologier kan hjælpe organisationer med at overvinde disse hindringer og forbedre deres regnskabsprocesser. En digital løsning kan centralisere data, forenkle processer og give øjeblikkelig indsigt og kontrol over regnskabet, hvilket reducerer risikoen for fejl og forbedrer den overordnede økonomiske sundhedstilstand.

Inkonsistente betalingsprocesser og leverandørforhold.

Instabile betalingsprocesser og dårlige leverandørrelationer udgør ofte store udfordringer for virksomheder. For at opretholde gode partnerskaber med leverandører og sikre rettidige og præcise betalinger er det vigtigt for organisationer at etablere en jævn og effektiv betalingsproces. Desværre er manuelle betalingsprocesser ofte fejlbehæftede, hvilket kan føre til forsinkede betalinger, mistede rabatter og lavere leverandørtilfredshed. For at tackle disse problemer vælger organisationer at benytte sig af automatisering og digitale løsninger til at forbedre deres betalingsprocesser.

Problemer med udgiftssporing, likviditetsstyring og økonomisk rapportering.

Problemer med at spore udgifter, styre likviditet og udarbejde økonomiske rapporter kan true en virksomheds økonomiske sundhed. Manuel økonomistyring kan føre til fejl og forsinkelser og have en negativ indvirkning på virksomhedens omdømme. For at undgå dette bør virksomheder implementere automatiserede økonomistyringssystemer, såsom software til økonomisk sporing, for nemt at spore udgifter, overvåge likviditet og overholde frister for økonomisk rapportering.

Svindel- og sikkerhedsrisiko ved manuel fakturahåndtering.

Fare for svindel og sikkerhetsproblemer er knyttet til manuell fakturabehandling. Uten tilstrekkelige kontroller kan systemet manipuleres, og sensitiv finansiell informasjon er sårbar for tyveri eller tap. For å unngå potensielle skader, bør bedrifter bruke automatiserte løsninger og beskytte sin sensitive informasjon.

For at minimere risikoen for svindel kan økonomiafdelingen tage forskellige forholdsregler, såsom:

  • Implementering af en to-trins godkendelsesproces for betalinger, hvor fakturaer bliver gennemgået af mere end én person for at reducere risikoen for godkendelse af falske fakturaer.
  • Udarbejd klare politikker og procedurer for behandling af fakturaer og betalinger for at mindske risikoen for menneskelige fejl.
  • Udfør regelmæssige kontrolafstemninger af leverandørkonti og betalingstransaktioner med henblik på at identificere eventuelle afvigelser eller mulige svindeltilfælde.

Fejlbetalinger eller tab af rabatter.

Utilstrækkelige eller ufuldstændige data kan føre til fejlbetalinger eller tab af rabatter, hvilket kan have alvorlige økonomiske konsekvenser for virksomheder. Ved at vælge at automatisere fakturahåndterings- og betalingsprocesserne kan virksomheder minimere risikoen for sådanne fejl. Automatisering sikrer en mere nøjagtig og pålidelig behandling af fakturaer og betalinger, og det sikrer også, at alle relevante oplysninger er indtastet korrekt og fuldstændigt. Som følge heraf vil virksomheder kunne opretholde et højt niveau af nøjagtighed og effektivitet i deres økonomistyringssystem, samtidig med at de opnår en større grad af rabatter og besparelser på deres fakturaer.

Integration med andre økonomisystemer og processer.

Som økonomiprofessionel er det en høj prioritet at sikre en gnidningsløs økonomistyringssystem og -processer. Men at sikre integrationen af disse systemer kan udgøre en betydelig udfordring.

Forskellige systemer kan føre til fejl ved manuel indtastning af data, inkonsistent information og udfordringer med at følge med på den økonomiske ydeevne. Dette kan resultere i fejlagtige betalinger, manglende rabatter og ineffektivitet i økonomisk rapportering.

Integration tilbyder en løsning på disse udfordringer ved at give realtidsadgang til økonomisk data, muliggøre nøjagtig og rettidig rapportering og forenkle indkøbsprocesser. Desuden reducerer integrationen af systemer og processer risikoen for svindel og fejl og fremmer den samlede effektivitet og sikkerhed i økonomistyringssystemet.

Selvom integration af økonomisystemer og -processer kan udgøre en udfordring, har du som økonomiprofessionel viden og ekspertise til at overvinde disse hindringer. Ved at implementere et integreret økonomistyringssystem kan du sikre en glat funktion og stabilitet i organisationens økonomiske operationer.

Overgang fra papirfakturaer til e-fakturaer og -betalinger.

Overgangen fra papir til elektroniske fakturaer og betalinger er en kompleks proces, der kræver en glidende overgang. Økonomifagfolk skal navigere i denne forandring og sikre en effektiv og sikker betalingsproces. Gode teknologipartnere kan hjælpe med at overvinde tekniske udfordringer og sikre en mere strømlinet proces. Udover teknologi er det også vigtigt at have viden om regler og standarder, der regulerer elektronisk fakturering og betaling for at undgå risici og konsekvenser. Med støtte fra gode teknologipartnere og ekspertise kan økonomifagfolk føre deres virksomheder mod en mere effektiv og sikker fremtid med elektronisk fakturering og betaling.

Our AP solution comes with a guarantee:
You don’t have to work tonight.

Managing AP should be about strategy, not stress. Medius goes beyond basic automation by using AI to do the work –
so AP teams can (heaven forbid) go home and rest easy. Spend a few minutes with one of our advisors to learn more.

Book a Demo More Resources