Visolit valgte Medius til å automatisere fakturabehandlingen – sju uker senere er de oppe og går

Stockholm, 15 Mars 2021

Mer automatisering, større brukervennlighet og forbedret rapportering var noe av det Visolit, en nordisk leverandør av skybaserte IT-tjenester, ville ha da de begynte å lete etter et moderne fakturabehandlingssystem med integrasjon til SAP.

Visolit, som er et nordisk konsern i rask vekst, med en bred portefølje skybaserte helhetlige tjenester, rådgivning, sikkerhet og integrasjoner, har lang erfaring med IT-prosjekter. Derfor hadde de et svært strukturert kravbilde til sitt nye fakturabehandlingssystem.

«Medius tilbød den helheten vi var ute etter, og kunne i tillegg levere innenfor den tidsrammen vi ønsket, takket være en godt planlagt implementering med ferdig integrasjon til SAP og en strukturert fremgangsmåte med planlagt tidsbruk for de ulike delene av prosjektet», sier Cathrine Duvaas, regnskapssjef i Visolit.

«Tidligere håndterte vi leverandørfakturaer rett i SAP.  Det medførte tidkrevende manuelt arbeid, og det var vanskelig å få ut relevante rapporter. Med Medius AP Automation kan vi automatisere hele prosessen, og dessuten har vi tilgang til brukervennlig rapportering og får god oversikt over fakturaflyten og automatiseringsgraden», sier Cathrine Duvaas.

Adrian Juell, som jobber som Delivery Manager i Medius, er fornøyd med hvordan prosjektet har utviklet seg.

«Visolit-prosjektet har beveget seg eksepsjonelt raskt, og vi har kunnet levere innenfor en svært ambisiøs tidsplan. Det at prosjektet kunne gjennomføres så raskt, skyldes at Visolit visste hva de var ute etter, og at Medius passet perfekt til behovene deres. Siden vi også kunne bruke våre metoder for beste praksis tidlig i prosjektet, klarte vi det innenfor tidsrammen», sier Adrian Juell i Medius.

Det tok bare ti uker fra Visolit kontaktet Medius for å be om informasjon og en demo, til løsningen var oppe og gikk. Det inkluderer et sju ukers implementeringsprosjekt med integrasjon til SAP, oppsett og opplæring.

I dag bruker Visolit Medius AP Automation i åtte selskaper for å håndtere ca. 50 000 fakturaer per år for konsernet. Neste trinn er å øke effektiviteten og automatiseringen ytterligere for å støtte et konsern i rask vekst.

 

For mer informasjon, ta kontakt med: