Hva er din største utfordring med
fakturahåndtering akkurat nå?

Flaskehalser i fakturaprocessen

Risiko for galopperende kostnader og svindel

Ustabile betalings- og leverandørprosesser

Problemer med økonomistyring

Ufullstendige data gir feilbetalinger og tap av rabatter

Integrasjon med økonomisystemer

Overgang til elektronisk fakturering og betaling

Flaskehalser i fakturaprosessen

Elektronisk og automatisert fakturahåndtering gir fordeler både for leverandørfakturaavdelingen og for resten av organisasjonen. Ved å effektivisere arbeidsprosessen, kan avdelingen raskt og enkelt håndtere fakturaer, og samtidig tilby bedre service til andre deler av organisasjonen.

En moderne og brukervennlig fakturahåndteringsløsning gjør det enkelt for attestanter, budsjettansvarlige og ledere å godkjenne og håndtere fakturaer via pc eller mobiltelefon, enten de er på kontoret eller på farten. Ved å ha all faktureringsinformasjon samlet på ett sted, blir det også enklere å svare på spørsmål og gi god service til leverandørene. Med elektronisk fakturahåndtering kan hele organisasjonen dra nytte av en mer effektiv og tidsbesparende fakturahåndtering.

Medius AP Automation – Fakturahåndtering med kunstig intelligens

 • Øk effektiviteten via automatisering av alle prosesser
 • Spar tid og penger ved å redusere avvikene dramatisk
 • Analyser innkjøpsdata og få et bedre beslutningsgrunnlag for optimering av arbeidskapitalen
 • Automatisk treveis matching hjelper deg med å oppdage avvik mellom fakturaer, innkjøpsordrer og varemottak. Du kan sikre dine aktiva, unngå falske fakturaer samt sikre at du betaler riktig beløp til riktig tid.
 • Integrer Medius AP Automation med bedriftens forretnings- eller økonomisystem for å koble sammen løsninger for hele innkjøpsprosessen – fra ordre til betaling. Våre ferdiglagde integrasjoner gjør livet enkelt for IT-avdelingen. Dere kommer raskt i gang med en standardisert, forutsigbar tidsplan og har alltid tilgang til dokumentasjon via vår suksessportal.
paperwork on desk

Ustabile betalings- og leverandørprosesser.

co-workers looking at computer screen

Én digital prosess for å betale alle leverandører innebærer økt effektivitet, oversikt og kvalitet – for deg og dine leverandører. Du bygger dessuten bedre relasjoner med og tillit til dine samarbeidspartnere. Dette tjener alle på.

Problemer med økonomistyring.

Med en løsning for elektronisk fakturahåndtering kan du automatisere hele prosessen fra fakturaen leses inn til den betales. På denne måten kan bedriften din:

 • få bedre kontroll og oversikt over arbeidskapitalen
 • spare tid på dataregistrering, kontroll og avvikshåndtering
 • forbedre relasjonen til leverandørene
 • bruke kassarabatter
 • redusere risikoen for svindel i forbindelse med betalinger.

 

 

Risiko for galopperende kostnader og svindel

woman in dark office looking frustrated

Menneskelige feil er en risiko i alle prosesser. Og det er nok av plass til feil i den tradisjonelle, ressurskrevende økonomiprosessen. Ved å bruke en digital løsning kan disse prosessene automatiseres, slik at risikoen for feil og svindel reduseres – samtidig som økonomiavdelingens virksomhet blir smidigere.

Svindlere blir mer profesjonelle og finner nye måter å svindle på. Det er derfor viktig å være bevisst og årvåken for å beskytte deg selv og bedriften din mot svindel, og å unngå tap.

Kvitt deg med ineffektive manuelle prosesser som øker risikoen for svindel og feilbetalinger, begrenser innsyn i data og analyse samt hindrer teamet ditt i å få ting gjort.

Medius AP Automation hjelper deg med å:

 • Identifiser og reduser risikoen for svindel, slik at du kan beskytte din økonomiske posisjon
 • Advar om mistenkelige svindelfakturaer og avvik
 • Matche faktura mot innkjøpsordre

Ufullstendige data gir feilbetalinger og tap av rabatter.

Uaktsomme eller mangelfulle data kan føre til feilbetalinger eller savnede rabatter, noe som kan være en utfordring for bedrifter. Slike feil kan føre til økonomisk tap, skade omdømmet ditt, og påvirke forholdet til leverandørene dine.

Det å gjøre en feilbetaling på grunn av en feil i dataoppføringen kan være frustrerende, og å gå glipp av rabatter på grunn av utdatert informasjon kan være skuffende. Men det handler ikke bare om økonomiske tap. Feilbetalinger eller savnede rabatter kan også skade forholdet til leverandørene dine. Å opprettholde gode partnerskap med leverandørene er viktig for suksessen til bedriften din, og slike feil kan påvirke dette.

For å redusere risikoen for slike feil, er det viktig å ta proaktive tiltak for å sikre nøyaktigheten av dataene dine. Automatisert programvare kan hjelpe deg med å håndtere dataene dine på en effektiv måte og redusere sannsynligheten for feil, slik at du kan fokusere på å utvikle bedriften din.

Integrasjon med økonomisystemer.

ERP Logos

Det er en høy prioritet å sørge for en glatt fungerende økonomistyringssystem og prosesser. Men å sikre integreringen av disse systemene kan utgjøre en betydelig utfordring.

Ulike systemer kan føre til feil ved manuell inntasting av data, inkonsistent informasjon og utfordringer med å følge med på økonomisk ytelse. Dette kan resultere i feilaktige betalinger, missede rabatter og ineffektiviteter i økonomisk rapportering.

Integrering tilbyr en løsning på disse utfordringene ved å gi real-tid tilgang til økonomisk data, muliggjøre nøyaktig og tidsriktig rapportering og forenkle innkjøpsprosesser. Videre reduserer integreringen av systemer og prosesser risikoen for svindel og feil, og fremmer den totale effektiviteten og sikkerheten i økonomistyringssystemet.

Selv om integrering av økonomisystemer og prosesser kan utgjøre en utfordring, som en økonomifagperson har du kunnskapen og ekspertisen til å overvinne disse hindringene. Ved å implementere et integrert økonomistyringssystem kan du sikre den glatte funksjonen og stabiliteten i organisasjonens økonomiske operasjoner.

Overgang til elektronisk fakturering og betaling.

Med en løsning for elektronisk og automatisert fakturahåndtering slipper du papirhåndtering. Alle fakturaer, innkjøpsordrer og andre dokumenter håndteres i digitalt format. Ved å ekstrahere data kan bedriften få mer verdi ut av disse dokumentene, som ellers bokstavelig talt samler støv og tar plass i arkivskap.

Ready to transform your AP? 

Book a Demo Contact Us