Hår- och skönhetsspecialisten LYKO automatiserar fakturahanteringen med Medius 

LYKO, som står mitt i en enorm tillväxtfas, såg behovet av att kunna ändra och anpassa sin fakturahantering efter en ny verklighet med nya flöden och organisatoriska förändringar. 

Stockholm, 23 Juni 2021

LYKO är ett svenskt publikt aktiebolag vars affärsmodell är inriktad på att sälja professionella hårvårds- och skönhetsprodukter på de nordiska marknaderna samt några utvalda tillväxtmarknader i Europa. De senaste åren har bolaget växt i snabb takt som krävt nytänkande strategier inom många områden, också när det gäller ekonomi- och fakturahantering.  

Nu väljer bolaget att automatisera fakturahanteringen med Medius lösningar för AP Automation, Recurring Contract och Analytics. Målet är att uppnå en modern, effektiv och smart fakturahantering med bästa möjliga förutsättningar för en leverantörsprocess som inte kräver manuell hantering. 

LYKO undersökte några alternativa lösningar och jämförde dessa med sin kravprofil. Några särskilt viktiga nyckelområden som lyftes upp i kravprofilen var avvikelsehantering, mallhantering av olika flöden, administration/hantering av attestkedjor och fakturadmin/workflow. 

”Medius tänker utanför de traditionella ekonomiska ramverken och påvisar därmed en bättre logik med ett dynamiskt flöde, och inte minst klara förutsättningar för automation, vilket gjorde valet enkelt då de även matchade vår kravbild”, säger Johan Granath, Application Specialist på LYKO. 

”Vi är glada att kunna stötta LYKO med de förändringar som sker i deras snabbrörliga verksamhet”, säger Per Åkerberg, VD på Medius. ”Våra moln-baserade verktyg är designade för att vara snabba att implementera och lätta att använda så jag är övertygad om att LYKO kommer att uppleva fördelar inom kort” avslutar Per Åkerberg. 

 

För mer information, kontakta:  

  • Thomas Müllertz, CMO, thomas.mullertz@medius.com   
  • Per Åkerberg, CEO, per.akerberg@medius.com  

 

Om Medius  

Medius är global leverantör av molnbaserade lösningar som stödjer hela inköpsprocessen. Vår modulbaserade lösning hjälper fler än 3500 organisationer världen över att hitta rätt leverantörer, avtala rätt pris, enkelt köpa vad de behöver och hantera leverantörsfakturor – med full effektivitet och kontroll.   

Medius grundades 2001 och förvärvade Wax Digital, en leverantör av inköpslösningar, under 2019. Idag har bolaget fler än 400 anställda och kontor i Sverige, USA, Storbritannien, Australien, Danmark, Norge, Nederländerna och Polen. För mer information, besök medius.com.