Visolit valde Medius för att automatisera fakturahanteringen – 7 veckor senare är de igång

Stockholm 15 Mars, 2021

Ökad automatiseringsgrad, användarvänlighet och förbättrad rapportering var några av de områden Visolit, en nordisk leverantör av molnbaserade IT-tjänster, efterfrågade när de startade sökandet efter ett modernt fakturahanteringssystem med integration till SAP.

Visolit, som är en snabbväxande koncern i Norden med en bred portfölj av molnbaserade helhetstjänster, konsultverksamhet, säkerhet och integrationer, har lång erfarenhet av IT-projekt och hade därför en mycket strukturerad kravbild för deras nya fakturahanteringssystem.

”Medius hade helheten vi eftersökte och de kunde dessutom uppfylla vår tidsram för leverans tack vare en välpaketerad implementation med en färdig integration till SAP och strukturerade steg med uträknad tidsåtgång för olika delmoment i projektet,” berättar Catherine Duvaas, Redovisningschef hos Visolit

”Tidigare hanterade vi leverantörsfakturor direkt i SAP.  Det innebar tidskrävande manuella steg och det var svårt att få ut relevanta rapporter. Med Medius AP Automation kan vi automatisera hela processen och har istället tillgång till användarvänlig rapportering och överblick över fakturaflödet och automatiseringsgraden,” säger Catherine Duvaas, Visolit.

Adrian Juell, som arbetar som Delivery Manager på Medius är nöjd över hur projektet fortskridit.

”Projektet med Visolit har varit exceptionellt snabbrörligt och vi har kunnat leverera inom en mycket ambitiös tidplan. Att detta projekt genomfördes snabbt beror på att Visolit visste vad de var ute efter och Medius passade deras krav perfekt. Att vi även kunde applicera våra best practice metoder tidigt i projektet ledde till att vi klarade det inom tidsramen, berättar Adrian Juell, på Medius.

Det tog bara 10 veckor från det att Visolit kontaktade Medius för att få information och en demo till att de var live med lösningen. I dessa ingår 7 veckors implementationsprojekt med integration till SAP, uppsättning och utbildning.

Medius AP automation används nu i Visolits 8 bolag för att hantera de ca 50 000 fakturor per år som koncernen hanterar. Nästa steg är att öka effektiviteten och automatiseringen ytterligare för att stödja en snabbt växande bolagskoncern.

 

För mer information, kontakta: 

 

Om Medius 

Medius är global leverantör av molnbaserade lösningar som stödjer hela inköpsprocessen. Vår modulbaserade lösning hjälper närmare 4000 organisationer världen över att hitta rätt leverantörer, avtala rätt pris, enkelt köpa vad de behöver och hantera leverantörsfakturor – med full effektivitet och kontroll.  

Medius grundades 2001 och förvärvade Wax Digital, en leverantör av inköpslösningar, under 2019. Idag har bolaget fler än 400 anställda och kontor i Sverige, USA, Storbritannien, Australien, Danmark, Norge, Nederländerna och Polen. För mer information, besök mediusflow.com.