Tydlig pandemitrend: fakturahanteringen går snabbare

STOCKHOLM, 4 May 2022 - Tiden det tar att hantera fakturor för automatiserade fakturaprogram har minskat sedan 2020. Detta, i samband med att distansarbetet har förändrat hur ekonomiavdelningar över hela världen arbetar. Anledningen är att pandemin har ersatt manuella processer och godkännanden med nya digitala verktyg och en hög grad av automatisering. 

En studie från svenska Medius, ledande leverantör inom automatiserade fakturalösningar, visar att hanteringstiderna för både icke-PO och PO-fakturor har minskat den senaste tiden. Under 2021 sjönk tiden för hantering av fakturor med sju procent i jämförelse med året innan. Det betyder alltså att tiden det tar för en faktura att registreras i systemet fram tills det att den blivit betald, har kortats ned från 6,55 totala dagar till 6,29 dagar. Detta är betydligt snabbare än genomsnittet, som enligt e-Payables ligger på 10,3 dagar [1].

Studien visar även att många organisationer förbättrade sin AP-processprestanda under 2021, men skillnaden i effektivitet är stor. De bäst presterande lyckas uppnå en hanteringstid för PO-fakturor på endast 1 dag, medan genomsnittskunden process tar totalt 6 dagar. Trenden är universell och syns inom alla geografiska områden, inklusive Sverige, Storbritannien och USA, och berör branscher som bygg, e-handel och finansiella tjänster. Organisationer med längre hanteringstid bör, tillsammans med ett AP-team identifiera förbättringsområden med sina leverantörer för att förbättra sin effektivitet och minska gapet.

Medius rapport visar även att beröringsfri fakturering, det vill säga hantering utan mänskligt agerande, ökat under de senaste åren på grund av den snabba teknikutvecklingen inom maskininlärning (ML) samt förbättrad rapportering av beröringsfria konfidensnivåer. Statistiken visar dock att den genomsnittliga frekvensen sjunkit med två procent sedan 2020, medan gruppen av användare i framkant ökat sin frekvens med en procent, vilket kan tyda på en eftersläpning i prestandan för nya användare.

Statistiken kommer från Medius nya rapport, Medius Accounts Payable Automation Benchmark Report 2022, som tillhandahåller insikter inom AP-automatisering. Syftet är att förse branschen med de kunskaper som behövs för att driva en förstklassig ekonomi- och redovisningsavdelning. Studien har samlat in data från tusentals organisationer och miljontals fakturor för att beräkna KPI-medelvärden för fakturor. Rapporten förklarar processen för automatiserad fakturahantering och beskriver hur organisationer kan gå till väga för att förbättra sin effektivitet.

Jim Lucier, VD på Medius, kommenterar resultatet: “Pandemin tvingade våra 1,700+ svenska kunder att förnya, automatisera och effektivisera sina processer för fakturering. Effekten av denna utveckling är att många ekonomiavdelningar nu har en snabbare process för fakturahantering. Genom en bättre automatisering kan chefer fatta bättre beslut om företagsekonomin.

Men det handlar inte bara om hastighet. Företag måste säkerställa att deras fakturaprocess inte kompromissar med kvaliteten. Med rätt verktyg och den senaste tekniken kan man upptäcka och förhindra bedrägerier. Vår rapport hjälper till att utbilda AP-proffs om hur en förstklassig fakturahantering ser ut, och hur man tar sig dit.”

I rapporten lyfter Medius fram branschledande exempel såsom Rejmes Personvagnar, svensk Volvobilhandlare, som minskade tiden för godkännande av icke-PO-fakturor till endast 1,36 dagar efter att de utvecklat sin automatiseringsteknik. Niklas Johansson, CFO på Rejmes Personvagnar, säger: "Det som mäts, blir gjort! Vi spårar hanteringstid per användare och presenterar resultatet för vår ledningsgrupp så att alla förstår hur en utdragen process påverkar hela organisationen. Att använda AP-automatiseringsverktyg innebär att det inte längre finns någon ursäkt för sena godkännanden av fakturor."

Mer information och hela rapporten Accounts Payable Automation Benchmark Report 2022 finns att läsa här.

[1] Ardent Partners: The State of e-Payables 2021


Metod

Medius kundbas inkluderar organisationer i alla världens regioner, verksamma inom en mängd olika branscher. De hanterar fakturavolymer från 10 000 till över 1 miljon leverantörsfakturor årligen. Det genomsnittliga mätvärdet tar hänsyn till alla företag i databasen, medan mätvärdet för de bäst presterande representerar ett genomsnitt av de 10% bäst presterande organisationerna.

Om Medius 

Medius är ledande leverantör inom molnbaserade och automatiserade faktura- och betalningslösningar. Medius hjälper organisationer att effektivisera processer, möjliggöra kostnadsbesparingar och öka finansiell kontroll vilket är avgörande när organisationer ska växa sin affär. Medius tjänster används av tusentals kunder och transaktionerna utgör ett värde om mer än 180 miljarder dollar årligen.

För mer information, besök medius.com.

Redo att prova Medius?

Klicka här för att komma i kontakt med våra experter

Boka Demo Kontakta oss