Hvorfor Medius Accounts Payable Automation?

Ikke flere papirfakturaer Icon
Ikke flere papirfakturaer

Ved hjælp af kunstig intelligens (AI), maskinlæring, optisk indlæsning og andre teknologier kan Medius AP Automation elektronisk indlæse og håndtere fakturaer uanset format.

Mere effektive processer Icon
Mere effektive processer

Slip for ineffektive, manuelle processer, der øger risikoen for svindel og fejlbetalinger, begrænser gennemsigtigheden i data og analyse og forhindrer dit team i at få tingene gjort.

En proces – fra indkøb til betaling Icon
En proces – fra indkøb til betaling

Alle fakturadata – fra detaljer om jeres leverandører til betalingsinformationer – synkroniseres fra jeres IT-system til Medius, så I har fuldstændig og korrekt information gennem hele processen fra indkøb til betaling.

Leverandørfakturaer indebærer en risiko for løbske omkostninger og svindel. Tag kontrol.

Almindelige udfordringer i fakturabehandlingen

 

 • 45 % af alle fakturaer indeholder afvigelser, som kræver manuel kontrol*
 • 57 % af medarbejdere i økonomiafdelingen siger, at håndtering
  og betaling af leverandørfakturaer tager for lang tid*
 • Færre end halvdelen af alle virksomheder kan måle nøgletal for fakturahåndteringen*
 • Manuelle processer kan ikke opretholdes, når medarbejderne arbejder hjemmefra

*Source: Ardent Partners: The State of ePayables Report 2021 

Risikoen ved ikke at have en løsning på plads

 

 • Næsten 4 ud af 10 virksomheder har oplevet svindelangreb i forbindelse med betalinger*
 • Den menneskelige faktor og forkerte data kan føre til økonomiske tab og problemer
 • Omkostningerne ved manuel håndtering af fakturaer stiger fortsat
 • Medarbejdere i kreditorbogholderier bruger mere og mere tid på at besvare spørgsmål om fakturaer

*Source: Ardent Partners: The State of ePayables Report 2021

Fordelene ved Medius AP Automation

 

 • Øger effektiviteten, når alle processer automatiseres
 • Sparer tid og penge ved at reducere antallet af afvigelser drastisk
 • Identificerer og reducerer risikoen for bedrageri, så du kan beskytte jeres finansielle position
 • Analyserer indkøbsdata og skaber et bedre beslutningsgrundlag for optimering af arbejdskapitalen

Almindelige udfordringer i fakturabehandlingen

 

 • 45 % af alle fakturaer indeholder afvigelser, som kræver manuel kontrol*
 • 57 % af medarbejdere i økonomiafdelingen siger, at håndtering
  og betaling af leverandørfakturaer tager for lang tid*
 • Færre end halvdelen af alle virksomheder kan måle nøgletal for fakturahåndteringen*
 • Manuelle processer kan ikke opretholdes, når medarbejderne arbejder hjemmefra

*Source: Ardent Partners: The State of ePayables Report 2021 

Risikoen ved ikke at have en løsning på plads

 

 • Næsten 4 ud af 10 virksomheder har oplevet svindelangreb i forbindelse med betalinger*
 • Den menneskelige faktor og forkerte data kan føre til økonomiske tab og problemer
 • Omkostningerne ved manuel håndtering af fakturaer stiger fortsat
 • Medarbejdere i kreditorbogholderier bruger mere og mere tid på at besvare spørgsmål om fakturaer

*Source: Ardent Partners: The State of ePayables Report 2021

Fordelene ved Medius AP Automation

 

 • Øger effektiviteten, når alle processer automatiseres
 • Sparer tid og penge ved at reducere antallet af afvigelser drastisk
 • Identificerer og reducerer risikoen for bedrageri, så du kan beskytte jeres finansielle position
 • Analyserer indkøbsdata og skaber et bedre beslutningsgrundlag for optimering af arbejdskapitalen

Fjern flaskehalsene i fakturaprocessen med
Medius AP Automation

3-vejs match Image
Dette indgår i Medius AP Automation

3-vejs match

Automatisk 3-vejs match hjælper dig med at finde afvigelser mellem fakturaer, indkøbsordrer og varemodtagelser. Du kan sikre jeres aktiver, undgå falske fakturaer og sikre, at I betaler det rigtige beløb til tiden.

3-vejs match Image
Intelligent indlæsning af fakturadata Image
Dette indgår i Medius AP Automation

Intelligent indlæsning af fakturadata

Vores højteknologiske løsning til dataindsamling er unikt indbygget i Medius AP Automation for automatisk at identificere og udtrække fakturadata. Den anvender vores innovative "touchless capture"-teknologi – smart AI, som fjerner alle gætterier fra ligningen. De originale fakturaer arkiveres automatisk i Medius AP Automation, så du kan hente dem frem til kontrol og revision, når som helst du har brug for det.

Brug fakturadata som grundlag for bedre forretningsbeslutninger Image
Dette indgår i Medius AP Automation

Brug fakturadata som grundlag for bedre forretningsbeslutninger

Færdigpakkede rapporter, dashboards og nøgletal giver dig et komplet overblik over omkostninger og hjælper dig med at håndtere pengestrømmen bedre. Zoom ind på udnyttede og uudnyttede kasserabatter, driftskapital m.m., så du kan finjustere virksomheden og øge effektiviteten.

Brug fakturadata som grundlag for bedre forretningsbeslutninger Image
Integrer med Microsoft Dynamics, SAP, Infor M3 m.fl.... Image
Dette indgår i Medius AP Automation

Integrer med Microsoft Dynamics, SAP, Infor M3 m.fl....

Integrer Medius AP Automation med virksomhedens forretnings- eller økonomisystem for at koble jeres løsninger sammen til hele indkøbsprocessen – fra ordre til betaling. Vores prækonfigurerede integrationer gør livet nemt for jeres IT-afdeling. I kommer hurtigt i gang med en standardiseret, forudsigelig tidsplan og har altid adgang til dokumentation via vores succesportal.

Effektiviser leverandørbetalingsprocessen Image
Dette indgår i Medius AP Automation

Effektiviser leverandørbetalingsprocessen

Forbind Medius Pay, så får du en enkel, sikker og effektiv proces til betaling af jeres leverandører. Vi hjælper dig med at betale alle jeres leverandører, både indenlandske og udenlandske, via en og samme kanal.

Effektiviser leverandørbetalingsprocessen Image

Integrer Medius AP Automation med dit back-office

 Image

Medius Connect hjælper jer med at koble jeres back-office og eventuelle tredjepartsløsninger sammen med Medius AP Automation.

 • Forpakkede integrationer til forretningssystemerne betyder en hurtig og forudsigelig implementering
 • Takket være en indbygget løsning til datahentning kan du anvende en og samme smidige brugergrænseflade til håndtering af alle fakturaer fra indtastning til slutattestering og booking.
 • Problemfri integration til vores nærliggende moduler som Medius Pay til håndtere af betalinger i et effektivt flow, Medius Contract Management, som kobles til aftaler og betalingsplaner til fakturaer, og selvfølgelig Medius Procurement for at sikre, at jeres medarbejdere bestiller de rigtige produkter og tjenester direkte, så fakturaer kan matches automatisk uden problemer.
 Image

Gør som disse virksomheder, og brug Medius til smartere fakturahåndtering

Gør som disse virksomheder, og brug Medius til smartere fakturahåndtering

Fordele ved automatisk fakturahåndtering

Reduceret risiko

Den menneskelige faktor er en risiko i alle processer. Og der er masser af plads til fejltagelser i den traditionelle, ressourcekrævende kreditorbogholderiproces. Ved at anvende en digital løsning kan disse processer automatiseres, så risikoen for fejl og svindel mindskes, samtidig med at økonomiafdelingens arbejdsgang bliver smidigere.

Læs mere

 

Automatisk digitalisering

Med en løsning til elektronisk og automatiseret fakturahåndtering slipper du for alt det, papirhåndtering indebærer. Alle fakturaer, indkøbsordrer og andre dokumenter håndteres digitalt. Ved at udtrække data kan jeres virksomhed opnå mere værdi fra disse dokumenter, som ellers samler støv og optager plads i et arkivskab.

Læs mere

Bedre indsigt i omkostninger

Hvordan kan du måle og følge op på virksomhedens indkøb, hvis du ikke kan se dem? For at kunne optimere virksomhedens driftskapital og pengestrøm har du brug for både et helhedsbillede og et indblik i detaljer om omkostninger gennem hele processen fra indkøb til betaling. Medius Analytics giver dig adgang til dashboards og rapporter for bedre indsigt i pengestrømmen, de rette informationer til at håndtere leverandører, mulighed for at zoome ind på flaskehalse i processen og meget mere.

Læs mere

Mere kontrol over, hvordan leverandørerne betales

En og samme digitale proces til betaling af alle leverandører betyder øget effektivitet, gennemsigtighed og kvalitet – for dig og dine leverandører. Du opbygger desuden en bedre relation og tillid til dine samarbejdspartnere, som alle har gavn af.

Læs mere

Tid til overs for alle

Med en automatiseret løsning flyder arbejdsopgaver fra person til person, system til system og logiske næste skridt "sker bare". Så dit team ikke behøver at hænge fast i surdej og flaskehalse i processen, men i stedet får gjort mere af det, der er vigtigt.

Læs mere

Arbejd datadrevet for at opnå mere automatiseret fakturahåndtering

Arbejd smartere (ikke hårdere) med Medius Analytics Image

Arbejd smartere (ikke hårdere) med Medius Analytics

Brug kreditorbogholderiets hemmelige våben – egne data – og Medius Analytics til at booste effektiviteten. Vores detaljerede dashboards og rapporter hjælper dig med at få større indsigt i pengestrømmen, håndtere leverandører bedre, opdage flaskehalse i processen og meget, meget mere.

Arbejd smartere (ikke hårdere) med Medius Analytics Image

Vil du vide mere? Download vores brochurer

Vil du vide mere? Download vores brochurer

Du er måske også interesseret i disse ressourcer

Du er måske også interesseret i disse ressourcer

Ofte stillede spørgsmål om Accounts Payable Automation


Hvad betyder elektronisk fakturahåndtering?

Med elektronisk og automatiseret fakturahåndtering menes den teknologi, der anvendes til at digitalisere, effektivisere og automatisere hele processen for at håndtere leverandørfakturaer, så virksomheder kan fjerne manuelle arbejdsopgaver og få bedre indsigt og kontrol over vigtige finansielle data.

Automatiseret fakturahåndtering eliminerer de fleste manuelle trin, som stadig kan findes i fakturahåndteringssystemet. Dette er især nyttigt til at automatisere indlæsningen af fakturaer i et digitalt format i stedet for at modtage, scanne og håndtere papirfakturaer. Medius’ løsning til automatisk fakturabehandling hjælper virksomheder med at effektivisere hele processen og få bedre indsigt og kontrol over økonomien.

Ved at automatisere jeres fakturabehandling kan du arbejde mere effektivt, reducere fejl og risiko samt give jeres virksomhed mulighed for at skalere virksomheden op hurtigt og enkelt.

 

Hvordan fungerer en løsning til elektronisk fakturahåndtering?

En løsning til elektronisk og automatiseret fakturahåndtering konverterer dine leverandørfakturaer til et standardiseret, digitalt format og anvender derefter en række digitale flows til at verificere og behandle informationen trin for trin fra indkøb til betaling.

Automatiseret fakturahåndtering anvender kunstig intelligens (AI), maskinlæring, optisk indlæsning (OCR) og andre teknologier til at udtrække oplysninger fra fakturaer og forvandle alle typer fakturaer, inklusive papir, til et og samme digitale format. Leverandørfakturaerne håndteres derefter i fuldt digitale arbejdsgange, hvor mange trin, der tidligere blev håndteret manuelt af medarbejderne, nu sker automatisk uden nogen form for manuel behandling.

 

Hvorfor bruge en løsning til elektronisk fakturahåndtering?

Med en løsning til elektronisk fakturahåndtering kan du automatisere hele processen fra fakturaindlæsning til betaling. På den måde kan din virksomhed spare værdifulde ressourcer:

 • Opnå bedre kontrol og gennemsigtighed over driftskapitalen
 • Spare tid på dataindtastning, kontrol og afvigelseshåndtering
 • Forbedre relationen til jeres leverandører
 • Udnytte kasserabatter
 • Reducere risikoen for bedrageri i forbindelse med betalinger

 

Hvordan kan man automatisere fakturahåndtering?

Virksomheder, der ønsker at automatisere processen for leverandørreskontro, implementerer en løsning til elektronisk fakturabehandling i forbindelse med forretningssystemet. I dag findes der cloudbaserede fakturahåndteringssystemer på markedet, såsom Medius AP Automation og MediusGo, der er tilpasset til virksomheder i alle størrelser og brancher.

Automatiseret fakturahåndtering fungerer forskelligt afhængigt af, hvilken type leverandørfakturaer der håndteres, virksomhedens indkøbspolitik og attesteringsregler, samt hvordan leverandøren sender fakturaer.

I mange tilfælde vil løsningen til elektronisk fakturahåndtering understøtte automatisk indlæsning og datahentning af fakturaer, som sendes ind i papirformat eller via e-mail, og derefter automatisk kontere og sende fakturaen til den rette attestant i organisationen, inden betaling foretages. Nogle virksomheder beder deres leverandører om at sende fakturaer via en indkøbsportal, og i disse tilfælde overtager fakturahåndteringsløsningen derfra.

I andre tilfælde, især når det drejer sig om indkøb af direkte materiale, kan en leverandør sende fakturaen via elektronisk filoverførsel (EDI). I så fald vil fakturahåndteringssystemet matche fakturadataene med indkøbsordren og straks sende den til betaling, uden at nogen medarbejdere behøver at se den. Det er, hvad der kaldes fuldt automatiseret, eller 'touchless', fakturahåndtering og kan ses som det ultimative mål med automatiseret kreditorbogholderi.

Klar til at prøve Medius?